Degree education | Degree programme | Study module | Course unit | Teaching schedule

Bachelor's Degree Programme in Multidisciplinary Communication Studies, 180 ECTS

University
Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa viestintä-, media- ja informaatioyhteiskunnan ammattilaisia. Laaja-alaisen tutkinto-ohjelman yhteiset sisällöt luovat perustan ymmärtää viestintätieteellisten ilmiöiden ja tutkimuksen erityisluonnetta. Tutkinto-ohjelma harjaannuttaa viestintä-, kulttuuri- ja informaatioalojen sekä journalismin teoreettisiin, menetelmällisiin ja ammatillisiin valmiuksiin. Lisäksi tutkinto-ohjelma tukee opiskelijan valmiuksia kehittää osaamistaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Kandidaatinopintojen aikana aloitetaan erikoistuminen oman opintosuunnan edellyttämään erityisosaamiseen.

Learning outcomes

2019–2020

Degree titles

Bachelor of Science
Bachelor of Arts
Bachelor of Social Sciences

Credits

180 ECTS

Degree programme type

Bachelor's Degree

Campus

City centre campus

Classification

Bachelor of Science
Bachelor of Social Sciences
Bachelor of Arts

Fields of study

Natural Sciences

Persons responsible

Responsible teacher
Pekka Isotalus
Responsible teacher
Iiris Ruoho
Responsible teacher
Kaarina Nikunen
Responsible teacher
Jaana Kekäläinen
Responsible teacher
Janne Seppänen