Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, 120 op

Yliopisto

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Oman opintosuunnan syventävät opinnot 90 op (sisältäen pro gradu -tutkielman ja -seminaarin 40 op)

2. Vapaasti valittavat opinnot (30 op)


Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Laajuus

120 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Ylempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marko Salonen, tutkinto-ohjelmavastaava