Degree education | Degree programme | Study module | Course unit | Teaching schedule

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, 120 ECTS

University

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Oman opintosuunnan syventävät opinnot 90 op (sisältäen pro gradu -tutkielman ja -seminaarin 40 op)

2. Vapaasti valittavat opinnot (30 op)


Learning outcomes

2019–2020

Degree titles

Master of Social Sciences

Credits

120 ECTS

Degree programme type

Master's Degree

Campus

City centre campus

Classification

Master of Social Sciences

Fields of study

Social Sciences

Persons responsible

Responsible teacher
Marko Salonen, tutkinto-ohjelmavastaava