Degree education | Degree programme | Study module | Course unit | Teaching schedule

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, 120 ECTS

University

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Oman opintosuunnan syventävät opinnot 90 op (sisältäen pro gradu -tutkielman ja -seminaarin 40 op)

2. Vapaasti valittavat opinnot (30 op)


Learning outcomes

Academic year

2019–2020

Degree titles

Master of Social Sciences

Credits

120 ECTS

Degree programme type

Master's Degree

Campus

City centre campus

Classification

Unknown code urn:code:education-classification:koulutus_733200

Fields of study

Social Sciences

Persons responsible

Responsible teacher
Marko Salonen, tutkinto-ohjelmavastaava