Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ESPFP4

Espanjan historia ja kirjallisuus, Vähintään 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kurssilla tutustutaan Espanjan historian tärkeimpiin vaiheisiin roomalaisajasta ensimmäiseen maailmansotaan. Kirjallisuuden historian piirissä käsitellään Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiä virtauksia klassisen kirjallisuuden alusta 1900-luvun alkuun saakka sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFP4

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 09.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ESPFP4

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Tuntiopettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 09.12.2019
I
II
III
IV