Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATMAA12

Brand Management, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

The course familiarizes students with the key theoretical concepts and frameworks related to branding. Special focus is on how brands are co-constructed in the market through interacting with stakeholders. Brand-related marketing communication is examined in different platforms including paid, earned, and owned media. Through the course assignments, the students apply the conceptual branding tools to practical examples.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATMAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

University Lecturer of Marketing

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

09.09.2019 11.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATMAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

University Lecturer of Marketing

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

09.09.2019 11.10.2019
I
II
III
IV