skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATMAA12

Brand Management

Yliopisto
5 op
Johtamisen ja talouden tiedekunta

The course familiarizes students with the key theoretical concepts and frameworks related to branding. Special focus is on how brands are co-constructed in the market through interacting with stakeholders. Brand-related marketing communication is examined in different platforms including paid, earned, and owned media. Through the course assignments, the students apply the conceptual branding tools to practical examples.

Koodi

KATMAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja University Lecturer of Marketing

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
13.01.2020 14.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Itsenäinen projekti (englanti)
09.09.2019 11.10.2019
I
II
III
IV

Koodi

KATMAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja University Lecturer of Marketing
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
13.01.2020 14.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Itsenäinen projekti (englanti)
09.09.2019 11.10.2019
I
II
III
IV