Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MOL-42196

Adhesion and Surface Modifications, 5 op

Yliopisto
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Ydinsisältö
 • Main factors affecting adhesive bonds at material interfaces
 • Surface characteristics: Wetting and surface energy
 • Importance of adhesion to material performance
 • Concepts of crack, fracture and delamination
 • Understands scientific thinking, reasoning and explanation
Täydentävä tietämys
 • The student is able to solve possible adhesion problems in different production processes and can predict functionality of materials in terms of adhesion at bonds.
 • Contact angle measurements
 • Specific surface treatment and modification methods (e.g. corona, flame, plasma, chemical modification (primers, adhesion promoters)
 • Numerical models for bond failure
Erityistietämys
 • DIfferent models of surface enregy determination
 • Surface treatment devices
 • Nonlinearity of materials, damage
 • Knows the risks associated with digital environments and takes them into account in his/her own actions

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MOL-42196

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jurkka Kuusipalo
Vastuuopettaja
Mikko Kanerva
Vastuuopettaja
Johanna Lahti

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MOL-42196

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jurkka Kuusipalo
Vastuuopettaja
Mikko Kanerva
Vastuuopettaja
Johanna Lahti

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa