Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Historian tohtoriohjelma

Yliopisto

Historian tohtoriohjelma

Tohtoriohjelma

Tutkintonimikkeet
Filosofian lisensiaatti
Filosofian tohtori
Laajuus
240 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta