Tulokset (1)

Ilmoittaudu opiskelijaksi

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen Tampereen yliopistoon

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen lisäksi sinun on ilmoittauduttava yliopistoon viimeistään 2.9.2019. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköisesti Opintopolku.fi -portaalin kautta. Voit ilmoittautua opiskelijaksi heti otettuasi opiskelupaikan sitovasti vastaan. Jos jäät odottamaan ylempien hakutoiveidesi valinnan etenemistä, voit ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi.

Mikäli olet vastaanottanut opiskelupaikan vuonna 2018 ja tuolloin ilmoittautunut poissaolevaksi, ilmoittaudu OILI-palvelussa jatkavana opiskelijana. Voit tarvittaessa aktivoida käyttäjätunnuksesi osoitteessa https://salasana.tuni.fi.

Voinko siirtää opintojen aloitusta?

Uusi opiskelija voi ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissa olevaksi vain lakisääteisestä syystä (vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai opiskelun estävä vamma tai sairaus), eli pääsääntöisesti opintojen aloitusajankohtaa ei voi siirtää.

Yliopistolain (2009/558) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodelle ainoastaan, jos hän:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi Tampereen yliopistoon, mutta poissaolon lakiperusteinen syy on todistettava. Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit (ks. lista dokumenteista alempana) tulee toimittaa postilla tai esittää Tampereen yliopiston opintotoimistossa (ks. Opintotoimiston yhteystiedot ja aukioloajat). Dokumentit tulee toimittaa 2.9.2019 klo 14.00 mennessä, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos sinulla on ennestään joku muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodeksi 2019 – 2020 vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissa olevaksi koko lukuvuodeksi. Jos haluat muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi, ota yhteys opintotoimistoon 7.1.2020 mennessä.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissa olevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn

1) Jos henkilö suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

Toimitettava dokumentti: palvelukseenastumismääräys

2) Jos henkilö on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla:

Toimitettava dokumentti: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai
muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi muun todennetun syyn (tämä poissaolo lyhentää poissaolojen kiintiötä)

1) Jos henkilö on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan:

Toimitettava dokumentti: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus (lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2019) tai riittävä selvitys sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamista esteistä (esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon; opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.)

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Luotu
06-05-2019
Päivitetty
17-12-2019