Hyppää pääsisältöön

Tabulan lokin rekisteriseloste

Tämä tiedosto sisältää GDPR 2016/679 mukainen rekisteriseloste Tampereen ammattikorkeakoulun Moodle-verkko-oppimisympäristön nimeltä Tabula (http://tabula.tamk.fi/) lokitiedoista (http://tabula.tamk.fi/). GDPR:n lisäksi noudatamme tietosuojalakia 5.12.2018/1050.

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Kuntokatu 3 33520 Tampere
puhelinvaihde 0294 5222

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Susanna Maunula
Tampereen ammattikorkeakoulu, 33520 Tampere
Sähköposti: susanna.maunula [at] tuni.fi
Puhelin: 050 373 2954

3. Rekisterin nimi

Tabula-Moodlen tapahtumaloki

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tampereen ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö Tabula kerää lokitietoa käyttäjän tekemistä toimenpiteistä. Lokin käyttötarkoituksia ovat järjestelmän ylläpito, käyttäjän toimenpiteiden ja käyttöoikeuksien tarkastaminen ja oppimisanalytiikkadatan tuottaminen.

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan opiskelijoiden oppimistapahtumissa tuottaman datan mittaamista, keräämistä, analysointia ja raportointia. Datan avulla oppimista voidaan tukea, kehittää ja optimoida. Data myös mahdollistaa oppimisympäristön ja opetusmateriaalien kehittämisen. Oppimisanalytiikkadatan avulla opettajat voivat paremmin ohjata opiskelijoita, kehittää materiaaleja ja havaita tukea tarvitsevat oppijat.  Anonymisoitua dataa käytetään myös laajemmin opintojen rakenteen, menetelmien ja materiaalien tutkimiseen ja kehittämiseen.

Loki sisältää käyttäjän nimen ja käyttäjän tekemät toimenpiteet resurssi- ja aktiviteettikohtaisesti sekä sijaintipaikan, josta käyttö on tapahtunut. Kutakin kurssia koskevat lokitiedot ovat kyseisen opettajan tarkasteltavissa. Käyttäjä voi itse tarkastella oman toimintansa lokitietoja kurssikohtaisesti, mikäli tarkastelu on kurssilla sallittu. Ylläpitohenkilöstö voi tarkastella koko järjestelmän kaikkia lokitietoja vianselvityksen yhteydessä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille kolmansille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Kurssi (kurssin lyhenne / ID)
  • Aika (päivämäärä ja kellonaika)
  • IP-osoite
  • Koko nimi (käyttäjän etu ja sukunimi, katso myös käyttäjätietokannan rekisteriseloste)
  • Tapahtuma (käyttäjän suorittama toimenpide)
  • Tiedot (lisätietoja tapahtumasta)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö tulee Tabulan tapahtumista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille henkilöille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille niitä pyydettäessä.

8. Tietojen poistaminen

Järjestelmän lokitietoja ei poisteta. Lisäksi tiedot tallennetaan järjestelmän varmuuskopioihin, joista tiedot poistuvat varmuuskopioiden vanhentuessa ja poistuessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lokitiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tampereen korkeakouluyhteisön tietoverkko, järjestelmät ja laitteisto (joilla rekisteri sijaitsee) on suojattu sekä palomuurilla että tarvittavilla teknisillä ratkaisuilla.