Henkilöprofiili

Ville Haapakangas

Lehtori
Teollisuusteknologia