Henkilöprofiili

Tuulikki Harsia

asiantuntija
Koulutus ja oppiminen
| Sub unit: Opiskelijapalvelut

Työtehtävät

Toisen asteen ja korkea-asteen välisen yhteistyön ja yhteistyömuotojen kehittäminen ja koordinointi Juniversity-tiimissä.