Tutkimusryhmä

Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: Laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Psykologia

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Työelämän intensifikaatio ja sen mukanaan tuomat työn uudenlaiset vaatimukset ovat toistaiseksi vähän tutkittuja ilmiöitä. Lisäksi niiden vaikutukset työntekijöille ovat toistaiseksi tuntemattomia, eikä ole tutkimustietoa siitä, mitkä voimavarat auttavat työntekijää näissä uudenlaisissa stressitilanteissa.

Tämän nelivuotisen tutkimuksen (IJDFIN) tavoitteena on tutkia työn intensifikaatiota ja siitä nousevia uudenlaisia työn vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Lisäksi selvitetään auttavatko tietyt itsesäätelyn voimavarat (elämänhallintastrategiat, työn tuunaaminen, työstä palautuminen) työntekijöitä selviytymään näissä uudella tavalla kuormittavissa työoloissa. Tarkastelemme näitä ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä sekä määrällisen että laadullisen tutkimusotteen avulla hyödyntäen myös eri alojen työntekijöihin kohdistuvaa seurantatutkimusta ja suuren organisaation eri yksiköiden työntekijöiden tutkimusta.

Lisäksi selvitämme mahdollisia ikä- ja ammattiryhmäeroja. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää stressi-interventioissa, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä vastaamaan eri ikä- ja ammattiryhmien tarpeita. Projekti toteutetaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen konsortiohankkeena.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Saija Mauno

professori, psykologia, alana työ- ja organisaatiopsykologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilö(t)