Henkilöprofiili

Tea Seppälä

koulutuspäällikkö
Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen
| Sub unit: Jatkuvan oppimisen palvelut
Tea Seppälä

Oma esittely

Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto

Magister Artium, Albert-Ludwigs - Universität ( Freiburgin yliopisto).

Aineenopettaja, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos