Henkilöprofiili

Simo Ahonen

opintopsykologi
Koulutus ja oppiminen
| Sub unit: Opettajien ja ohjauksen palvelut, TLC

Työtehtävät

Opintopsykologin pääasialliset työtehtävät: yksilöohjaus opiskeluita hidastavien tai jumittavien esteiden poistamiseksi (esim. keskittymisen tai itsesäätelyn vaikeudet, uupuminen). Opiskelutaitoluentojen, työpajojen ja ryhmien toteuttaminen. Opetushenkilökunnan konsultointi ja opiskeluhyvinvoinnin kehittäminen.

Osaamisalueiden kuvaus

Erityisosaamisalueita: aikaansaamisen ja keskittymisen taitovalmennus, neuropsykiatrinen valmennus, nuoren aikuisen kehityspsykologia, koulukieltäytyminen (school refusal).