Henkilöprofiili

Saara Asikainen

johdon erityisavustaja, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston kokousvalmistelija
Toiminnanohjaus ja hallintopalvelut
| Sub unit: Toiminnanohjaus ja hallintopalvelut -ryhmä