Hyppää pääsisältöön

Pirjo Nikander

tutkimusjohtaja, tutkijakoulu
Tutkijakoulu

Oma esittely

Johdan vuonna 2011 perustettua Tampereen yliopiston tutkijakoulua, joka valvoo kehittää ja johtaa jatkokoulutusta. Tutkijakoulu on koko yliopiston kattava tutkijakoulutuksen asiantuntija, jonka kurssit, tapahtumat ja resurssit tarjoavat kaikille talon väitöskirjatutkijoille (2700) mahdollisuuden kehittää keskeisiä tutkija-, työelämä-, menetelmä- ja tutkimuseettisiä taitojaan. https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu

Olen EUA-CDEn Steering Committeen jäsen (2019-), joka on Euroopan suurin tohtorikoulutuksen asiantuntijaelin (267 jäsenyliopistoa 37ssa maassa) joka linjaa tohtorikoulutuksen periaatteita ja tavoitteita sekä järjestää säännöllisiä tapahtumia. https://eua-cde.org/ Olen myös University of Chemistry and Technology, Prague International Advisory Boardin jäsen 2022- 

Ohjannut EU Horizon 2020 MSCA-Innovative Training Network Euro-Ageism kaksi väitöskirjatutkijaa https://euroageism.eu/

Mukana myös Horizon 2020 SwafS -projektissa DocEnhance, jossa kehitetään tohtorikoulutusresursseja yhteiseurooppalaiseen käyttöön. Vedän WP3 ja vastaan erityisesti väitöskirjaohjauksen resurssien kehittelystä. https://docenhance.eu/

Tutkimusprofiilini koostuu ikääntymiseen, ageismiin, laadullisiin menetelmiin, institutionaaliseen vuorovaikutukseen ja työelämään liittyvistä teemoista ja hankkeista.

Olen vetänyt väitöskirjaohjaajakoulutuksia Suomessa ja kansainvälisesti.

Työtehtävät

  • Tohtorikoulutuksen 3-vuotisopetussuunnittelu ja -toteutus 
  • Eurooppalaisen ja globaalin tohtorikoulutuskehityksen seuraaminen ja toimintaan osallistuminen sekä kansallisissa verkostoissa että Europian University Association, Council for Doctoral Education Steering Committeen jäsenenä (vuodesta 2019-).
  • Tohtori- ja tutkijakoulutuksen koordinointi tiedekuntien, tohtoriohjelmien ja muiden yliopiston toimijoiden kanssa.
  • Ulkopuolisella EU-rahoituksella toteutettavat kehittämisprojektit esim. DocEnhance
  • Oma tutkimus- ja julkaisutoiminta
  • Muut tutkimuksen vararehtorin määrittämät tehtävät

Luottamustoimet

Olen EUA-CDEn Steering Committeen jäsen (2019-), joka on Euroopan suurin tohtorikoulutuksen asiantuntijaelin (267 jäsenyliopistoa 37ssa maassa) joka linjaa tohtorikoulutuksen periaatteita ja tavoitteita sekä järjestää säännöllisiä tapahtumia. https://eua-cde.org/ Olen myös University of Chemistry and Technology, Prague International Advisory Boardin jäsen 2022- 

Tutkimuskohteet

Ikä, ikääntyminen ja ageismi

Iän institutionaaliset merkitykset 

Laadulliset menetelmät

Laadullinen seurantatutkimus

Jäsenkategorisaatioanalyysi

Tutkimusyksikkö

GEREC https://www.gerec.fi/

Tieteenalat

yhteiskuntatieteet, sosiaalipsykologia

Tutkimusrahoitus

•SA PI 2000-2002 •SA 2004-2005 •Centre for Advanced Study 2006-2007 •Koneen Säätiö 2014 250 000€ •Kollegium 2014-2015•H2020 ITNEuroAgeism 515 000€ •H2020-SwafS-2018 DocEnhance

Tutkimusura

  • M.Soc.Sc University of Tampere 1993
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.) Loughborough University, UK, Dept. of Social Sciences 2001
  • Adjunct prof (docent) Helsinki University 2004
  • Adjunt prof. (docent University of Tampere 2006

Ennen siirtymistäni tutkijakoulun johtoon 2011, olin perustamassa Ihmistieteiden metodikeskusta (IHME) Jyväskylän yliopistoon (2007-2011). Keskus järjestää tohtoritasoista menetelmäkoulutusta yli tiede-ja tiedekuntarajojen ja tehtävässäni vastasin laadullisen menetelmäkoulutuksen kehittämisestä. 

Research fellow, Centre for Advanced Study, Tampere 2006-2007

Senior Research Fellow, Tampere Research Collegium 2014-2015

Merkittävimmät julkaisut

Keskinen Katri, Lumme-Sandt Kirsi & Nikander Pirjo (2024): Early Exit Decisions in Finland: Investigating the Limbo between Unemployment and Retirement. Nordic Journal of Working Life Studies.  

Keskinen Katri, Lumme-Sandt Kirsi & Nikander Pirjo (2023): Turning age into agency: A qualitative longitudinal investigation into older jobseekers' agentic responses to ageism. Journal of Aging Studies 65. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890406523000373?via%3Dihub

Keskinen Katri & Nikander Pirjo (2023) Researching Time and Ageism: Applications of Qualitative Longitudinal Research to the Field. Journal of Applied Gerontology. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07334648231160982

Neupane, S., Prakash, K. C., Kyrönlahti, S., Siukola, A., Kosonen, H., Lumme-Sandt, K., Nikander, P. & Nygård, C-H. (2023) Development and validation of sustainable employability index among older employees. Occupational Medicine, kqac120, https://doi.org/10.1093/occmed/kqac12

Jyrkämä, Jyrki & Nikander, Pirjo (2022) Vanhuus, hoivapalvelut ja arjen etiikka. Teoksessa Rantanen Taina, Kokko Katja, Sipilä Sarianna ja Viljanen Anne (toim.) Gerontologia, Helsinki Duodecim, 489-495.

Federica Previtali, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (2022) Ageism in job interviews: Discreet ways of building co-membership through age categorization. Discourse Studies,1-26 DOI: 10.1177/14614456221118770 

Subas Neupane, Saila Kyrönlahti, Prakash K.C., Anna Siukola, Hanna Kosonen, Kirsi Lumme-Sandt, Pirjo Nikander, Clas-Håkan Nygård (2022) Indicators of sustainable employability among older Finnish postal service employees: a longitudinal study of age and time effect. Sustainability 14(9), 5729. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5729

Subas Neupane, Saila Kyrönlahti, Hanna Kosonen, K. C. Prakash, Anna Siukola,Kirsi Lumme‑Sandt, Pirjo Nikander & Clas‑Håkan Nygård (2022): Quality of work community and workers’ intention to retire. International Archives of Occupational and Environmental Health. https://doi.org/10.1007/s00420-021-01826-4

Niska Miira & Nikander Pirjo (2021) Older Workers’ Evaluations of the Political Goal to Extend Working Life: Discursive Approach to the “Attitude Problem”. Journal of Social and Political Psychology, 2021, Vol. 9(1), 236–254, https://doi.org/10.5964/jspp.6447

Kirsi Lumme-Sandt, Pirjo Nikander, Ilkka Pietilä ja Sinikka Vakimo (2020) Ikäkäsitykset päätöksenteon taustalla. Gerontologia: Teemanumero Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja. 4, 359-362.

Previtali, F., Keskinen, K., Niska, M., & Nikander, P. (2020). Ageism in Working Life: A Scoping Review on Discursive Approaches. Gerontologist, gnaa119. https://doi.org/10.1093/geront/gnaa119

Niska, M., Prakash, K., Siukola, A., Kosonen, H., Luomanen, J., Lumme-Sandt, K., Neupane, S., Nikander, P., & Nygård, C.-H. (2020). Evaluation of Lifelong Work Satisfaction among Former Postal Service Workers. Nordic Journal of Working Life Studies, 10(1). https://doi.org/10.18291/njwls.v10i1.118677 https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/118677/166571

Kosonen, Hanna, Keskinen Katri, Nikander Pirjo & Lumme-Sandt, Kirsi (2020) Employment Exits Near Retirement Age: An Agency-analysis. Nordic Journal of Working Life Studies, 11:1, 63-83.

Nikander Pirjo: Kiikarissa tohtoreiden modernit urapolut. Acatiimi 2, 24-26. https://www.acatiimi.fi/2_2020/17.php

Nikander Pirjo & Keskinen Katri (2020) Laadullinen seurantatutkimus. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

Ylänne Virpi & Nikander Pirjo (2019) Being an ‘Older Parent’: Membership Categorization and Chrononormativity. Text and Talk. 

Prakash H.C, Jodi Oakman, Clas-Håkan Nygård, Anna Siukola, Kirsi Lumme-Sandt, Pirjo Nikander & Supas Neupane (2019) Intention to Retire in Employees over 50 years. What is the Role of Work Ability and Work Life Satisfaction? International Journal of Environmental Research and Public Health.

Krekula, Clary, Nikander Pirjo & Wilinska Monika (2018): Gendered Ageism: Conceptualizing Multiple Marginalizations Based on Age. In Liat Ayalon & Clemens Tesch-Roemer (Eds.) Contemporary Perspectives on Ageism. Springer, Pp. 33-50. OA-publication, available: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73820-8

Stypinska Justyna & Nikander Pirjo (2018): Ageism and Age Discrimination in the Labour Market: A Macrostructural Perspective. In Liat Ayalon & Clemens Tesch-Roemer (Eds.) Contemporary Perspectives on Ageism. Springer, Pp. 91-108. OA-publication, available: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73820-8

Luomanen Jari, Lumme-Sandt Kirsi, Virkola Elisa & Nikander Pirjo (2018): Kadonnut yhteisö? Postilaisuus ikääntyvien Postin työntekijöiden haastattelupuheessa. Työelämän Tutkimus 16(3), 154-168. Artikkeli palkittiin Työelämän tutkimus -lehden parhaaksi artikkeliksi vuosina 2017-2019 http://www.tyoelamantutkimus.fi/tyoelaman-tutkimus-lehden-artikkelipalkinto-2019/

Ruusuvuori, Johanna, Nikander, Pirjo ja Hyvärinen Matti (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere, Vastapaino 2010.

Hyvärinen Matti, Nikander Pirjo & Ruusuvuori Johanna (2017): Haastattelututkimuksen käsikirja. Tampere, Vastapaino.

Muut julkaisut:

Väitöskirjatutkijoiden ohjauksen ja koulutuksen kehittäminen. Eric Carverin toimittaman Opiskelijoiden ohjaus yliopistossa Podcast -sarjan jakso. https://soundcloud.com/user-655406153/nikander-ja-rautanen?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing