Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
MATH.APP.240

Fourier'n menetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Koodi
MATH.APP.240
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Merja Laaksonen, Suomenkielisen toteutuksen vastavaa
Vastuuopettaja:
Petteri Laakkonen, English implementation
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tietotekniikan opetus 100 %
  • Fourier-sarja: jaksolliset funktiot, sarjan kertoimet, erikoistapauksina parilliset ja parittomat funktiot, Gibbsin ilmiö.
  • Kompleksinen Fourier-sarja, Parsevalin lause, sarja funktion taajuushajotelmana.
  • Äärellisellä välillä määritellyn funktion täydentäminen jaksolliseksi
  • Diskreetti Fourier-muunnos ja sen ominaisuudet.
  • Fourier'n muunnos jaksottomalle funktiolle: määritelmä ja perusominaisuudet, muunnos taajuushajotelmana.
  • Nopean Fourier-muunnoksen merkitys.
  • Konvoluutio, Parsevalin lause, Diracin delta-funktio työkaluna.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Studies that include this course
Suoritustapa 1
Toteutus on suomenkielinen kaikille koulutusuohjelmille tarkoitettu.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2025 23.02.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa
Suoritustapa 2
International students. Implementation in English is available in the academic years 2024-25 and 2026-27.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

21.10.2024 08.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa