Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
TAU.PSY.000

Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot, 1–2 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
TAU.PSY.000
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuosi
2023–2024
Opintojakson taso
Muut opinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mervi Vänskä
Vastuuopettaja:
Elina Vierikko
Vastuuopettaja:
Pauli Orden 31.8.2023 saakka, 1 op toteutus, asiointiosoite: opiskelijankompassi.tau@tuni.fi
Vastuuopettaja:
Mauri Inkinen 1.1.2024 - 31.7.2024, asiointiosoite: opiskelijankompassi.tau@tuni.fi
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Kestävän kehityksen tavoitteet
3 Terveyttä ja hyvinvointia

- Opiskelijan hyvinvointi ja itsetuntemus
- Opintoihin liittyvät haasteet ja ratkaisut
- Stressin, ahdistuksen ja mielialaongelmien ehkäisy
- Omat arvot ja arvojen mukaiset teot
- Tietoinen hyväksyvä läsnäolo
- Ajatusten ja tunteiden havainnointi ja hyväksyntä

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Suoritustapa 1 tarkoittaa opiskelijan kompassin itsenäistä, systemaattista käyttöä. Opintojakson suorittamisen voi aloittaa kussakin periodissa. Osallistujille toimitetaan pseudonymisoitu koodi ja linkki alkukyselyyn viikon sisällä ilmoittautumisen päätyttyä. Itsenäinen "Self-help" tyyppinen ohjelman käyttö ilman opintojakson suorittamista on mahdollista 24/7.

Itsenäinen työskentely

29.08.2023 20.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
29.08.2023 20.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
23.10.2023 08.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
23.10.2023 08.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
08.01.2024 23.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
08.01.2024 23.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
04.03.2024 26.04.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
04.03.2024 26.04.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
03.06.2024 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
03.06.2024 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Suoritustapa 2
Suoritustapa 2 sisältää itsenäisen työskentelyn ja hyvinvointivalmentajan tukemat ryhmäinterventiot. Tuettua Opiskelijan kompassin käyttöä järjestetään lukukauden aikana. Hyvinvointivalmentajina toimivat psykologian maisterivaiheen opiskelijat. Alkavista ryhmistä ja interventiomahdollisuuksista tiedotetaan opiskelijan käsikirjassa Opiskelijan kompassi -sivulla sekä intran uutisissa. Ryhmätoteutuksia järjestetään kakkosperiodissa ja kevätlukukaudella.

Osallistuminen opetukseen

24.01.2024 31.05.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
20.03.2024 31.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Suoritustapa 3
Suoritustapa 3 sisältää itsenäisen työskentelyn ja hyvinvointivalmentajan tukemat yksilöinterventiot. Tuettua Opiskelijan kompassin käyttöä järjestetään lukukauden aikana. Hyvinvointivalmentajina toimivat psykologian maisterivaiheen opiskelijat. Alkavista yksilöinterventiomahdollisuuksista tiedotetaan opiskelijan käsikirjassa Opiskelijan kompassi -sivulla ja Intran uutisissa.

Osallistuminen opetukseen

01.10.2023 10.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)