Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiusaaminen – apua opiskelijalle

TAMKissa ei ole sijaa epäasialliselle kohtelulle, häirinnälle ja kiusaamiselle. Kukaan korkeakouluyhteisön jäsenistä ei saa käyttäytymisellään aiheuttaa haittaa tai vaaraa muiden turvallisuudelle tai terveydelle. Puutumme epäasialliseen kohteluun mahdollisemman varhaisessa vaiheessa, matalalla kynnyksellä.

Ilmoitusten tekemiseksi ja tapausten selvittämisen käynnistämiseksi Tamkolla ja TAMKilla on häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja tukevat häirintää, epäasiallista kohtelua, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäyhdenvertaista kohtelua kohdanneita yhteisön jäseniä. Häirintäyhdyshenkilöihin voit olla yhteydessä silloinkin, kun olet epävarma tilanteestasi tai haluaisit vain keskustella mahdollista tavoista puuttua häirintään. 

Kaikki häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Asia ei etene selvitysprosessiin ilman suostumustasi. Selvitysprosessi on kuvattu tämän sivun lopussa.

TAMKin häirintäyhdyshenkilöt

  • Opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen välisessä tilanteessa häirintäyhdyshenkilöitä ovat Matti Pietilä, Terttu Roivas ja Merja Hanhimäki.

Tee tarvittaessa myös Turvallisuushavainto-ilmoitus Rego-järjestelmään

Tamkon häirintäyhdyshenkilöt

Opiskelijoiden välisessä vapaa-ajalla tapahtuvassa epäasialliseen kohteluun, kiusaamiseen ja häirintään liittyvässä tilanteessa yhteystaho on Tamkon häirintäyhdyshenkilöt ja tarvittaessa viranomaiset. Tamkon häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. Myös häirintää nähneet voivat ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin mieltä askarruttavissa kysymyksissä, kuten toimintatavoista keskustellakseen ja tarvittaessa häirintäyhdyshenkilö ohjaa lisäavun piiriin. Häirintäyhdyshenkilö ei lähde toteuttamaan jatkotoimenpiteitä ilman suostumusta ja heillä on täysi vaitiolovelvollisuus. Kaikki häirintäyhdyshenkilöt ovat TAMKin opiskelijoita, kuten sinäkin.

Voit olla yhteydessä sähköpostitse kaikkiin häirintäyhdyshenkilöihin (hairintayhdyshenkilot [at] tamko.fi (hairintayhdyshenkilot[at]tamko[dot]fi)). Häirintäyhdyshenkilöiden suorat sähköpostiosoitteet löydät täältä.

Lisätietoja Tamkon häirintäyhdyshenkilötoiminnasta löydät Tamkon nettisivuilta.

Näin tunnistat epäasiallisen kohtelun

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan tai lain vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa, negatiivissävyistä, toista alistavaa toimintaa, joka ilmenee tekoina tai laiminlyönteinä. Myös yksittäiset, lievemmätkin teot voivat olla epäasiallista kohtelua kohdistuessaan toistuvasti samoihin henkilöihin. Kohteluun liittyy jossain määrin toistuvuutta tai olotilan pysyvyyttä, jotta haitta tai vaara terveydelle voi syntyä. Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kanssaopiskelija tai korkeakoulun henkilökunnan jäsen.

Epäasiallista kohtelua on esimerkiksi

  • uhkailu ja huutaminen
  • fyysinen ja henkinen väkivalta
  • ihmisen ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän perusteeton kielteinen arvostelu tai mielenterveyden kyseenalaistaminen
  • eristäminen yhteisön sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Häirintä voi kohdistua esimerkiksi ikään, ihonväriin, mielipiteisiin, vakaumukseen tai on luonteeltaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Häirintää on loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein. Sukupuolinen häirintä voi olla fyysistä tai verbaalista. Vihjailu, ilmehtiminen ja elehtiminen, sopimaton koskettelu, asiattomat yhteydenotot ja karkea puhe ovat häirintää.

Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa, toistuvaa kiusaamista, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä. Henkinen väkivalta tuntuu ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä tai uhkaavalta ja saa tuntemaan puolustuskyvyttömyyttä.

Kaikki ristiriidat eivät ole epäasiallista kohtelua

Epäasiallista kohtelua EI OLE esimerkiksi

  • Opintojen arviointiin liittyvät erimielisyydet
  • perustellun kurinpidollisen toimenpiteen aloittaminen
  • opiskelukykyyn liittyvät keskustelut, puheeksiotot
  • satunnainenkaan epäasiallinen käyttäytyminen ei ole sallittua korkeakouluyhteisössä, vaikka sitä ei yleensä katsota lain tarkoittamaksi häirinnäksi

Näin toimit kohdatessasi epäasiallista kohtelua

Mitään häirintää ei tarvitse tai kuulu sietää. Mikäli häirintää kuitenkin esiintyy, on hyvä toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi.

2. Ilmaise epäasiallisesti käyttäytyvälle, että et hyväksy toimintaa ja pyydä häntä lopettamaan. Suurin osa tilanteista ratkeaa avoimella keskustelulla osallisten välillä. Jos et uskalla yksin mennä epäasiallisesti käyttäytyvälle kertomaan, voit pyytää avuksesi ystävän tai esimerkiksi opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilön.

3. Ota yhteys opiskelijakunta Tamkon tai TAMKin häirintäyhdyshenkilöön, joka auttaa sinua selvittämään tapausta täysin luottamuksellisesti.

4. Pidä kirjaa tapahtumista, mahdollisista muista läsnäolijoista ja pidä tallessa mahdolliset todisteet, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Kun tilannetta käsitellään kokouksessa, pyydä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.

TAMKin prosessi, kun opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva on tehnyt ilmoituksen opiskelijan epäsasiallisesta tai häiritsevästä käyttäytymisestä.

Prosessi pohjautuu ammattikorkeakoululain §38, kurinpito.

1. Saadun ilmoituksen jälkeen kuullaan kaikkia osapuolia tapahtuneesta. Kuulemistilaisuuksista laaditaan muistio.

2. Mikäli todetaan, että epäasiallista käyttäytymistä on tapahtunut, todetaan yhtisellä sopimuksella että opiskelijan epäasiallisen käyttäytymisen tulee loppua. 

3. Mikäli opiskelija edelleen jatkaa epäasiallista käyttäytymistä voidaan opiskelijalle antaa kirjallinen varoitus (ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, §38).

4. Mikäli opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan hänet voidaan erottaa ammattikorkeakoulusta enintään yhdeksi vuodeksi.

5. Korkeakouluyhteisön ja TAMKin järjestyssäännön mukaan opiskelija voidaan poistaa  opetustilanteesta, ja korkeakoululla on mahdollisuus evätä oikeus osallistua opetukseen 3 päivän ajaksi. 

 

 

Julkaistu: 28.6.2022
Päivitetty: 12.2.2024