Hyppää pääsisältöön

Kati Kouhia-Kuusisto

lehtori
Liiketalous ja media
Tampereen ammattikorkeakoulu

Oma esittely

Toimin Lime- yksikössä liiketalouden lehtorina ja talouden opintosuunnan vastuuopettajana.

Työtehtävät

Opetan johdon laskentatoimeen, talousjohtamiseen, toiminnanohjausjärjestelmiin, palkkahallintoon ja kirjanpitoon liittyviä opintojaksoja sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen amkin opiskelijoille. Vastaan taloushallintoon suuntautuneiden tradenomintutkinnon päiväopiskelijoiden opintokokonaisuudesta. Minulla on pitkä kokemus myös verkko-opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta. 

Osaamisalueiden kuvaus

Osaamisalueitani ovat esimerkiksi:

  • Johdon laskentatoimi ja talousjohtaminen
  • Toiminnanohjausjärjestelmät
  • Palkkahallinto
  • Kirjanpito
  • Verkkopedagogiikka ja eri oppimisalustat (mm. Moodle)

Tutkimustavoitteet

Väittelin tuotantotalouden tohtoriksi 2.12.2022. Väitöskirjani käsittelee taloustiedon käyttöä Pk-yrittäjien johtamistyössä.

Tutkimuskohteet

Taloustiedon rooli johtamisessa

Tutkimusyksikkö

Tampereen yliopisto, Johtamisen ja talouden tiedekunta

Merkittävimmät julkaisut

Väitöskirja: Management Accounting in Small Enterprises : Identifying and Overcoming the Challenges of Using Management Accounting Information Among Entrepreneurs

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143411