Henkilöprofiili

Johanna Järvensivu

projektiassistentti
Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen
| Sub unit: Jatkuvan oppimisen palvelut
Johanna Järvensivu