Hyppää pääsisältöön

Jenni Hokka

asiantuntija, tutkijakoulutus
Tutkijakoulu

Oma esittely

Olen tiedotusopista väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtori ja historian oppiaineesta valmistunut filosofian maisteri, joka on työskennellyt myös muodin- ja designtutkimuksen parissa. Työssäni minua kiehtovat mahdollisuus seurata tieteellisten menetelmien kehittymistä sekä yhteistyö eri tieteenalojen tutkijoiden ja opettajien kanssa. Näen monenlaiset tavat ajatella ja tehdä tutkimusta rikkautena ja pyrin opetuksessani tukemaan vuorovaikutusta eri tieteiden välillä.

Työtehtävät

Työskentelen Tampereen yliopiston tutkijakoulussa tutkimusmenetelmien asiantuntijana. Tehtäviini kuuluvat:

• Yliopiston yhteisen tohtorikoulutuksen, erityisesti tutkimusmenetelmäopetuksen suunnittelu ja koordinointi

• Tutkimusmenetelmien opettaminen

• Opetussuunnitelmatyö

• Kansainvälisen menetelmä- ja tohtorikoulutuskehityksen seuraaminen ja toimintaan osallistuminen

• Yhteistyö yliopiston tohtorikoulutusta tukevien toimijoiden kanssa 

Osaamisalueiden kuvaus

Osallistuvat ja osallistavat tutkimusmenetelmät (havainnointi, haastattelut, toimintatutkimus); laadullisen analyysin erilaiset menetelmät (mm. visuaalinen analyysi, temaattinen analyysi, kriittinen diskurssianalyysi, diskursiivishistoriallinen analyysi, narratiivinen analyysi) sekä laadullisten ja laskennallisten menetelmien yhdistäminen. Tieteellinen ajattelu ja tieteellinen kirjoittaminen. 

Tutkimuskohteet

Ennen nykyistä Tutkijakoulun asiantuntijan tehtävääni olen työskennellyt tutkijana lukuisissa projekteissa Tampereen yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Aiempia tutkimusalueitani ovat olleet mm. dataistumisen ja alustoitumisen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, luovan työn ja tuotannon tutkimus, rasismi ja populismi sosiaalisen median alustoilla sekä julkisen palvelun media osana hyvinvointivaltiota.  

Tieteenalat

Mediatutkimus, Designtutkimus

Merkittävimmät julkaisut

Hokka, Jenni (2024) Monialustaisen sisällöntuotannon aiheuttamat jännitteet tuotantokulttuurissa: Tapaus Uusi päivä. Lähikuva 1/2024, 55-72. DOI: https://doi.org/10.23994/lk.144522

Hokka, Jenni (2023) Gender and the Diversity of the Human Body as Challenges for the Inclusive Design of Wearable Technology. Fashion Practice. DOI: 10.1080/17569370.2023.2250153

Hokka, Jenni (2022) Welfare data society? Critical evaluation of the possibilities of developing data infrastructure literacy from user data workshops to public service media. Teoksessa The Ambivalences of Data Power: New perspectives in critical data studies. Toim. Andreas Hepp, Juliane Jarke ja Leif Kramp. London: Palgrave. 267–294. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96180-0_1

Vänskä, Annamari, Hokka, Jenni ja Särmäkari, Natalia (2022) Intiimin kosketus. Kehon tieto, luova työ ja digitalisaatio suomalaisessa nykymuodissa. Helsinki: Aalto Art Books.

Laaksonen, Salla-Maaria, Hokka, Jenni, Nelimarkka, Matti ja Nikunen, Kaarina (2022). Affective visual rhetoric of the far-right across social media. Teoksessa The far-right discourse of multiculturalism in everyday talk: Reproduction and contestation in the Nordic region. Toim. Katarina Pettersson ja Emma Nortio. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 189-226. DOI: 10.1007/978-3-030-89066-7_1

Nikunen, Kaarina, Hokka, Jenni ja Nelimarkka, Matti (2021) Affective Practice of Soldiering: Legitimising racism and exclusionary solidarity by sharing images on Soldiers of Odin Facebook site. Television & New Media 22(2): 166-185. https://doi.org/10.1177/1527476420982235

Hokka, Jenni (2021) PewDiePie, Racism and YouTube’s Neoliberalist Interpretation of Freedom of Speech. Convergence – The International Journal of Research into New Media Technologies, 27(1):142-160. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354856520938602

Nikunen, Kaarina ja Hokka, Jenni (2020) Welfare state values and public service media in the era of datafication. Special Issue on Datafication and the Welfare State. Toim. Lina Dencik ja Anne Kaun. Global Perspectives 1(1):12906. https://doi.org/10.1525/gp.2020.12906 

Hokka, Jenni ja Nelimarkka, Matti (2020) Affective economy of national-populist images: Investigating national and transnational online networks through visual big data. New Media & Society, 22(5): 770-792. https://doi.org/10.1177/1461444819868686

Hokka, Jenni (2019) Towards Nuanced Universality: Developing Concept Bible for Public Service Online News Production. European Journal of Communication, 34(1): 74-87. https://doi.org/10.1177/0267323118810862

Sumiala, Johanna, Hokka, Jenni, Valaskivi, Katja ja Laakso, Suvi (2018) Politics of Space in News Media: Mapping Religion in Four Finnish Newspapers (2007-2011). Journal of Religion in Europe 10(4): 414-436.

Hokka, Jenni (2017) Making Public Service under Social Media Logics. International Journal of Digital Television 8(2): 221-237. 

Muut julkaisut: ks. TuniCris