Väitös

Viiveetön leikkaus ja valtimotaudin riskitekijöiden hoito ratkaisevat sydänleikkauspotilaan tulevaisuuden

Ville Hällberg
Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ovat useimmissa maissa johtava kuolinsyy. Suomessa lähes 175 000 ihmistä sairastaa sepelvaltimotautia. Lääketieteen lisensiaatti Ville Hällbergin väitöstutkimuksessa selvitettiin lihavuuden, diabeteksen ja muiden keskeisten sairauksien vaikutusta sepelvaltimoiden ohitusleikkauksesta toipumiseen ja elämään leikkauksen jälkeen. Tutkimuksen seurantajakso oli poikkeuksellisen pitkä, 20 vuotta leikkauksesta.

Osastonylilääkäri Hällberg tutki väitöstyössään lähes tuhat ohitusleikattua sepelvaltimotautipotilasta. Sydänleikkaus on usean kuukauden toipumisjaksoineen jokaiselle potilaalle rasittava kokemus. Toipumisvaiheeseen liittyy sydämen toipumisen ja leikkaushaavan paranemisen ohella usein muisti- ja mielialaongelmia, jotka hidastavat paranemista. Työikäisellä potilaalla paluu työhön leikkauksen jälkeen on keskeinen osa tervehtymistä.

Hällbergin tutkimuksessa todettiin paitsi sepelvaltimotaudin vaikeuden myös leikkaukseen pääsyn nopeuden vaikuttavan olennaisesti työhön paluuseen.

- Tärkeää on, että leikkausta edeltävä työkyvyttömyysjakso jää mahdollisimman lyhyeksi. Takaisin työelämään päästyään sydänleikkauspotilaat pärjäsivät työelämässä yhtä hyvin kuin muutkin saman ikäiset suomalaiset, Hällberg toteaa.

Lihavuudesta ja sen myötä tyypin 2 diabeteksesta on tullut keskeinen terveysongelma kaikkialla maailmassa. Lihavien osuus maailman väestöstä on kolminkertaistunut viimeisten neljän vuosikymmenen aikana.

- Lihavuus, metabolinen oireyhtymä ja erityisesti diabetes vaikeuttavat toipumista ja pitkäaikaista hyvinvointia leikkauksen jälkeen. Toisaalta operoidut potilaat, joilla ei ollut diabetesta eikä metabolista oireyhtymää, elivät kuten saman ikäiset suomalaiset 20 vuoden ajan, Hällberg sanoo.

Ylipainoisella sydänpotilaalla painon pudotus ja diabeteksen ennalta ehkäisy ovat keskeistä sepelvaltimotaudin hoitoa. Diabetekseen jo sairastuneilla sydänpotilailla hyvä diabeteksen tasapaino parantaa ennustetta.

Kohonneet veren kolesteroliarvot ovat tärkeä sepelvaltimotaudin riskitekijä. Ohitusleikkauksella voidaan sydänoireet hoitaa, mutta ilman tehokasta sekundaaripreventiota eli valtimotaudin riskitekijöiden hoitoa leikkauksen jälkeen sepelvaltimotauti uusiutuu ja saattaa johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Hällbergin tutkimuksessa todettiin kolesterolihoidon tehostuneen selvästi kuluneiden 20 vuoden aikana ja olevan leikatuilla sydänpotilailla nykyisin hyvällä tasolla.

Lääketieteen lisensiaatti Ville Hällbergin sisätautiopin alaan kuuluva väitöskirja Coronary artery bypass grafting – postoperative employment and 20-year mortality. Impact of obesity, metabolic syndrome and diabetes mellitus tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 23.8.2019 klo 12.00 Arvo-rakennuksen salissa F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii sisätautiopin dosentti Seppo Lehto Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena on akuuttilääketieteen professori, sisätautiopin dosentti Ari Palomäki Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1157-5

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 13.8.2019

Kuva: Vega Uslin