Väitös

Väitös: Varhaiset enterovirusinfektiot saattavat suojata lasta allergioilta

Laura Korhonen
Atooppiset sairaudet kuten astma, allerginen nuha ja atooppinen ihottuma ovat yleisiä lapsuusiässä. Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessa todettiin lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana sairastamien enterovirusinfektioiden olevan yhteydessä pienentyneeseen atooppisten sairauksien riskiin. Myös äidin raskausaikana sairastama enterovirusinfektio suojasi syntyvää lasta atopialta.

Atooppiset sairaudet eli astma, allerginen nuha ja atooppinen ihottuma ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Tämä viittaa siihen, että ympäristötekijät ovat keskeisiä näiden sairauksien synnyssä ja erilaisten ympäristötekijöiden, kuten infektioiden, ravinnon ja kotieläinten yhteyttä atooppisiin sairauksiin onkin tutkittu viime vuosina runsaasti.

Tutkimustulosten pohjalta on syntynyt ns. hygieniahypoteesi, jonka mukaan elinympäristömme mikrobialtistuksen muuttuminen ja lapsuusiän mikrobikontaktien väheneminen johtavat elimistön puolustusjärjestelmän epätasapainoon ja lisääntyneeseen allergiariskiin. Aiemmista tutkimuksista tiedetään myös, että atooppiset sairaudet alkavat yleensä jo lapsuusiässä. Täten varsinkin varhaislapsuuden ympäristötekijät saattavat olla erityisen merkittäviä atooppisten sairauksien synnyssä.

Enterovirukset ovat yleisiä elinympäristömme viruksia ja lapsuusiän infektioiden aiheuttajia. Enterovirusinfektion oireet ovat usein lieviä ylähengitystieoireita, mutta ne aiheuttavat myös esimerkiksi enterorokkoa. Väitöskirjan tavoitteena oli tutkia varhaisten enterovirusinfektioiden yhteyttä atopiaan. Aiempi tutkimusnäyttö on antanut viitteitä enterovirusten ja atooppisten sairauksien välisestä yhteydestä, mutta tämän väitöskirjatutkimuksen kaltaisia laajempia syntymäkohorttitutkimuksia aiheesta on tehty vain vähän.

- Tutkimuksessa havaittiin käänteinen yhteys varhaisten enterovirusinfektioiden ja atopian välillä eli lapsilla, jotka olivat sairastaneet runsaasti enterovirusinfektioita ensimmäisten elinvuosien aikana oli vähemmän atooppisia sairauksia kuin lapsilla, jotka olivat sairastaneet vain vähän enterovirusinfektioita, kertoo tutkimuksen tekijä, LL Laura Korhonen.

Samansuuntainen suojavaikutus oli havaittavissa jo raskausaikana, jolloin odottavan äidin sairastama enterovirusinfektio yhdistyi syntyvän lapsen pienempään atooppisen sairauden riskiin.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset viittaavat siis siihen, että varhaiset enterovirusinfektiot saattavat suojata allergisilta sairauksilta. Tiedetään kuitenkin, että allergisten sairauksien syntymekanismit ovat monimutkaisia ja esimerkiksi perinnöllinen alttius on merkittävä riskitekijä. Onkin todennäköistä, että yksittäisen ihmisen kohdalla sairauden puhkeamisessa on kyse monien eri tekijöiden summasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat kuitenkin enterovirusten olevan mielenkiintoinen osa tätä atooppisten sairauksien syntyyn johtavaa ympäristötekijöiden kokonaisuutta.

Laura Korhonen työskentelee ihotautien ja allergologian erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisen sairaalan allergiakeskuksessa.  

Lääketieteen lisensiaatti Laura Korhosen iho- ja sukupuolitautiopin alaan kuuluva väitöskirja Association between enterovirus infections during early life and atopy tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 7.6.2019 klo 12 Arvo-rakennuksen auditoriossa F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Johannes Savolainen Turun yliopistosta. Kustoksena on professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1098-1

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 27.5.2019

Kuva: Jukka Lehtiniemi