Väitös

Väitös: Käyttäjälle sopivampia ohjelmistoja käytön aikana kerätyn datan avulla

Sampo Suonsyrjä
Ohjelmistojen uusia versioita pystytään nykyisillä web-teknologioilla lähettämään käyttäjille lähes miten usein tahansa – jopa useasti saman päivän aikana. Kuitenkaan käyttäjiltä palautteen keräämisen nopeus ja laajuus ei ole pysynyt vastaavassa tahdissa ja laajuudessa. Sampo Suonsyrjä kehitti väitöstyössään tekniikoita, joilla ohjelmistotuotantoa tuettaisiin käytön aikana syntyvällä datalla, jotta lopputuloksena olisi käyttäjille sopivampia ohjelmistoja.

Kun ihminen käyttää ohjelmistoa, hän antaa useimmiten graafisen käyttöliittymän kautta käskyjä koneelle. Nämä käskyt voivat olla painikkeiden painalluksia sormenpäällä kännykän näytöltä, hiirellä linkin klikkauksia verkkoselaimessa tai vaikka viivan piirtämistä tietokoneelle asennetussa piirtotyökalussa. Samalla hän tulee kuitenkin myös osoittaneeksi, miten hän käyttää tuota ohjelmistoa. Tämä tieto saattaa olla merkittävän tärkeää ohjelmistojen kehittäjille.

– Käyttääkö käyttäjä ehkä useammin piirtotyökalussa suoria viivoja vai kaarevia? Missä järjestyksessä hän tavallisesti klikkaa linkkejä? Painaako hän painiketta helpommin, jos sen väri vaihdetaan? Tällaisia kysymyksiä ohjelmistojen tuottajat saattavat kysyä suunnitellessaan käyttäjilleen entistä paremmin soveltuvia tuotteita ja palveluita, Tampereen yliopistossa väittelevä Sampo Suonsyrjä kertoo.

Tavallisesti ohjelmistojen kehittäjät ovat joutuneet tyytymään ainoastaan käyttäjäkyselyihin ja -haastatteluihin, mikä on kuitenkin varsin aikaavievää työtä. Lisäksi haastatteluissa kerätty tieto edustaa usein vain pientä osaa loppukäyttäjistä.

Sampo Suonsyrjä kehitti tekniikoita, joilla käytöstä syntyvää tietoa voidaan kerätä entistä helpommin ohjelmistojen tekijöiden työtä helpottamaan.

– Keräystekniikat tuottavat tietoa automaattisesti, jolloin kerääminen voidaan ulottaa lähes koko käyttäjäkunnalle. Näin yksittäiset mielipiteet eivät pääse korostumaan ja toisaalta esimerkiksi harvinaiset virhetilanteet saadaan helpommin näkyviin ohjelmistojen kehittäjille asti, hän sanoo.

Sampo Suonsyrjä (31) on kotoisin Tampereelta. Hän on valmistunut TTY:ltä tietojohtamiselta 2015 ja ehtinyt opiskelujensa aikana perustaa ohjelmistoyritys Taplian. Tällä hetkellä hän työskentelee pitkäaikaissairaille vertaistuen löytämisessä avustavaa ohjelmistoa kehittävässä Huoleti-startupissa.

Diplomi-insinööri Sampo Suonsyrjän ohjelmistotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Data-Driven Software Development with User-Interaction Data tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa keskiviikkona 26.6.2019 Hervannan kampuksella Sähkötalon auditoriossa S2 (Korkeakoulunkatu 3, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Jan Bosch (Chalmers University of Technology). Tilaisuutta valvoo professori Kari Systä Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://trepo.tuni.fi//handle/10024/115529