Väitös

Väitös: Enteroviruksia löytyi tyypin 1 diabeetikoiden kudoksista

tohtorihattu_900px
Enterovirusinfektiot on yhdistetty tyypin 1 diabetekseen jo pitkään. Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa havaittiin ensimmäistä kertaa, että enteroviruksia löytyy useista diabeetikoiden kudoksista useammin kuin terveiltä verrokeilta. Tulokset vahvistavat käsitystä enterovirusinfektioiden merkityksestä taudin synnyssä ja auttavat osaltaan kehittämään tyypin 1 diabeteksen ennaltaehkäisevää ja parantavaa hoitoa.

Tyypin 1 diabetes on sairaus, jossa haiman insuliinia tuottavat beetasolut tuhoutuvat kroonisen autoimmuuniprosessin seurauksena, mikä johtaa elinikäiseen insuliinihoidon tarpeeseen.

Tyypin 1 diabetes on yleistynyt viime vuosikymmeninä erityisesti teollisuusmaissa, ja Suomessa tautia sairastavia on noin 50 000. Tyypin 1 diabetekseen ei ole tällä hetkellä parannuskeinoa tai ehkäisevää hoitoa. Taudin synnyn määrittelee geneettinen alttius, mutta lisäksi tarvitaan yhden tai useamman ympäristötekijän vaikutus. Enterovirukset ovat yksi vahvimmista kandidaateista taudin syntyyn vaikuttaviksi ympäristötekijöiksi.

Väitöskirjatyössä etsittiin enterovirusten rakenteita haimassa ja muissa kudoksissa. Tutkimuksessa kehitettiin menetelmät sekä viruksen rakenneosan että viruksen genomin osoittamiseen diabeetikoiden haimasta, ohutsuolesta, pernasta sekä haiman imusolmukkeista otetuista kudosnäytteistä. Tutkimus oli osa kansainvälistä yhteistyöprojektia. Näytteet kerättiin Network for Pancreatic Organ Donors with Diabetes (nPOD) -tutkimuksessa Yhdysvalloissa (http://www.npod.org).

Enteroviruksen proteiinia löytyi tyypin 1 diabeetikoiden haimasta ja ohutsuolesta tilastollisesti merkitsevästi useammin kuin verrokeilta. Myös pernassa ja haiman imusolmukkeissa havaittiin viruksen proteiinia. Lisäksi viruksen genomia löytyi näistä kudosnäytteistä. Viruksen määrä oli pieni, mikä viittaa jatkuvaan matala-asteiseen infektioon. Immuunivaste oli aktivoitunut haimanäytteissä, joista löydettiin enterovirusta ja tämä virusvaste oli voimakkaampi diabeetikoilla kuin verrokeilla.

Väitöskirjatutkimuksesta saadut tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten havaintoja enterovirusten ja tyypin 1 diabeteksen välisestä yhteydestä. Merkittävää on se, että tässä tutkimuksessa virus löytyi useista kudoksista ja kahdella riippumattomalla menetelmällä. Virus todettiin haimassa myös varsin suurella osalla diabeetikoista (70 prosentilla).

- Jatkotutkimuksissa on tärkeää selvittää, heijastaako enterovirusten ja diabeteksen välinen yhteys näiden virusten roolia taudin synnyssä. Jos tämänkaltainen syy-yhteys varmistuu, se avaa mahdollisuuden tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseen rokotteella tai viruslääkkeillä, toteaa tutkimuksen tekijä Jutta Laiho.

FM Jutta Laihon virologian alaan kuuluva väitöskirja Molecular detection of enteroviruses in cell and tissue samples – implications in type 1 diabetes tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 29.3.2019 klo 12 Arvo-rakennuksen auditoriossa F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta. Kustoksena on professori Heikki Hyöty Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1031-8

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 18.3.2019