Hyppää pääsisältöön

Tea Vellamo: Tekniikan aloilla koettiin yliopistofuusion uhkaavan tekniikan identiteettiä

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKansleririnne 1, Tampere
Keskustakampus, Pinni B -rakennuksen luentosali 1096 ja etäyhteys.
2.9.2022 12.00–16.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Tea Vellamo.
Tampereen yliopistofuusiosta on uutisoitu laajasti ja erityisesti entisen Tampereen yliopiston näkökulma on ollut vahvasti esillä mediassa. Keskustelu on koskenut muun muassa yliopiston mainetta ja brändiä, teknologiateollisuuden roolia uuden yliopiston hallituksessa sekä yliopiston säätiömuotoa. FM, HM Tea Vellamon väitöstutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että myös tekniikan aloilla oltiin ja ollaan edelleen huolissaan uuden Tampereen yliopiston identiteetistä, sen vaikutuksesta tekniikan aloihin sekä sidosryhmäsuhteisiin.

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät vuonna 2019. Yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ne muodostavat uuden korkeakoulukonsortion. Fuusioista on vasta vähän tutkimusta, ja Tampereen teknillisen yliopiston ja tekniikan alojen näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle sekä uutisoinnissa että tutkimuksessa.

Tea Vellamo käsittelee hallintotieteen alan väitöskirjassaan Tampereen yliopistofuusiota tekniikan alojen ja entisen Tampereen teknillisen yliopiston toimijoiden näkökulmasta.

Väitöskirjassa tekniikan alan toimijat pääsevät tuomaan esille omaa käsitystään yliopistojen yhdistymisprosessista sekä tekniikan tieteenalojen ja teknillisen yliopiston identiteettien erityispiirteitä. Tutkimuksen aineiston muodostivat haastattelut, kyselyt ja dokumentit yhdistymisprosessin ajalta ja välittömästi sen jälkeen.

Organisaatio- ja tieteenalaidentiteetit sekä henkilöstön samaistuminen niihin ovat keskeisiä muun muassa työtyytyväisyyteen ja organisaatioon kiinnittymisen kannalta. Vaikka uuden organisaation identiteetti ja siihen samaistuminen muotoutuu ajan kanssa, ennen tätä työyhteisöstä voi myös lähteä monia, jotka eivät koe identifioituvansa uuteen organisaatioon.

Tutkimuksen tulosten perusteella identiteetti oli entisellä Tampereen teknillisellä yliopistolla yhtenäinen ja tieteenalojen väliset erot eivät korostuneet. Tämä kävi ilmi yliopiston johdon haastatteluista sekä uuden yliopiston tiedekuntarakennetta koskevasta kyselyaineistosta. Tekniikan alojen yhtenäisyys korostui entisestään yhdistymisprosessin aikana.

Teknillisen yliopiston organisaatioidentiteetille keskeistä ominaisuuksia olivat yrittäjämäisyys ja tiiviit yhteydet teollisuuteen. Tampereen teknillinen yliopisto kuvattiin myös hyvin organisoiduksi ja johdetuksi ja sen tieteellinen tutkimus kansainväliseksi ja diplomi-insinööritutkinnot arvostetuiksi.

– Piirteet koettiin positiivisiksi tekniikan alaloilla ja niiden toivottiin säilyvän myös yhdistyneessä yliopistossa, Vellamo toteaa.

– Tekniikan alojen edustajat pelkäsivät, että suuren yliopiston ja sen monitieteisten tiedekuntarakenteiden myötä tekniikan alojen erityisyys saatettaan menettää ja tekniikan maine voi heiketä sidosryhmien mielissä.

Tekniikan identiteetissä myös eroja ja säröjä

Vaikka organisaatio- ja tieteenalaidentiteetit vaikuttivat hyvin yhtenäisiltä, tekniikan alan identiteeteistä löytyi myös eroja ja säröjä: yksilötasolla akateemisen henkilöstön identifioituminen tekniikan aloille ja teknilliseen yliopistoon vaihteli.

– Tekniikan alojen identiteetti on ollut historiallisesti miehinen ja osa akateemisissa tehtävissä toimivista naisista ei samaistunut tieteenala- ja organisaatioidentiteetteihin. Kun identifioituminen tekniikan aloihin ja Tampereen teknilliseen yliopistoon ei ollut vahva, nähtiin yliopistofuusiossa myös mahdollisuus positiivisiin identiteettimuutoksiin, jolloin uusi monitieteinen yliopisto voisi tarjota mahdollisuuden muokata tekniikan alan identiteettiä inklusiivisempaan suuntaan, Vellamo kertoo.

Väitöstutkimus auttaa ymmärtämään Tampereen yliopistofuusiota tekniikan alojen näkökulmasta. Vellamon mukaan uuden yliopiston organisaatioidentiteettiä rakennettaessa voitaisiin myös huomioida paremmin aikaisempien organisaatioiden identiteeteille keskeisiä ja tärkeitä ominaisuuksia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös kansallisen korkeakoulupolitiikan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Tea Vellamo on koulutukseltaan filosofian maisteri ja hallintotieteiden maisteri. Hän työskentelee erityisasiantuntijana Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaivassa (PREIN) Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Hän on työskennellyt pitkään sekä entisen Tampereen yliopiston että Tampereen teknillisen yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tukitehtävissä.

FM, HM Tea Vellamon hallintotieteiden alaan kuuluva väitöskirja Technical Identities in a University Merger – Organisational, Disciplinary and Individual Perspectives tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 2.9.2022 klo 12 alkaen, Pinni B -rakennuksen sali 1096 (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii Associate Professor Agnete Vabø, Oslo Metropolitan University. Kustoksena toimii yliopistolehtori Elias Pekkola johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2521-3

Kuva: Hannu Vanhanen