Hyppää pääsisältöön

Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö strategiseen yhteistyöhön

Julkaistu 29.6.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
city view
Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö (Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) ovat aloittaneet ainutlaatuisen kumppanuuden ja yhteistyön mallin. Tavoitteena on Tampereen kehittäminen opiskelijakaupunkina, osaamisen veto- ja pitovoiman kasvattaminen sekä Tampereen kansainvälisyyden edistäminen.

Kaupungin ja korkeakouluyhteisön johto hyväksyi yhteisesti kumppanuussopimuksen toimeenpanosuunnitelman 28.6.2021.

Kaupungin ja korkeakouluyhteisön henkilöstöstä ja opiskelijajärjestöjen edustajista koottu seurantaryhmä on valmistellut kumppanuussopimuksen toteuttamissuunnitelmaa.

– Muuttuvat olosuhteet asettavat kaupungeille uudenlaisia haasteita. Yhteistyö monialaisen korkeakouluyhteisön kanssa tarjoaa meille mahdollisuuden rakentaa uudenlaista kaupunkikehitystä tukevaa ja vaikuttavaa tutkimusta. Tampere haluaa olla uudenlaisen ja kaupunkeja tutkimuksen pohjalta kehittävän yhteistyön alustana, kertoo Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly.

Yksi selkeä yhteinen tarve on löytää Tampereen seudulle riittävästi koulutettua työvoimaa.

– Tampere on houkutteleva kohde kansainvälisille opiskelijoille ja osaajille, mutta meillä on haasteita mahdollistaa osaajien integroituminen alueelle. Edistämällä yhdessä elinkeinoelämän kanssa kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota pystymme paremmin vastaamaan tähän haasteeseen, kertoo Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Kujala.

Toimeenpanosuunnitelmaa on koonnut Tampereen kaupungin ja korkeakouluyhteisön yhteinen koordinaattori Max Liikka ja sitä on valmisteltu laajasti kaupungin palvelualueiden ja korkeakouluyhteisön toimijoiden kanssa. Tutkimus- ja koulutusyhteistyön nykytilaa on myös kartoitettu kevään aikana. Selvityksen perusteella yhteistyössä on suuri potentiaali tutkimusyhteistyön laajentamiseksi.

– Kumppanuussopimuksen tutkimus- ja koulutuspainotukset eli hyvinvoiva kaupunkilainen, kestävä kaupunki ja muuttuva yhteiskunta kattavat koko korkeakouluyhteisön monialaisen tutkimuksen ja opetuksen, Tämä yhteistyö tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä vaikuttavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jonka tuloksia voidaan hyödyntää laajasti kaupunkien ja alueiden kehittämisessä ja jolla on myös kansainvälistä kiinnostavuutta, kertoo Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.

Korkeakouluyhteisön tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita on jo ollut mukana mm. työstämässä Tampereen kaupungin uudistuvaa strategiaa. Strategiatyö jatkuu uuden valtuuston kanssa syksyllä. Kumppanuussopimuksen seurantaryhmä jatkaa työtään kesätauon jälkeen.