Yleisötilaisuus

Tampere Kuplii Goes Academic

Tieteellinen sarjakuvaseminaari - teemana aktivismi

Ohjelma:

11.00-12.00 Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto
Tampere Kuplii Goes Academic -seminaarin aluksi jaetaan vuoden 2019 Sarjakuva-Finlandia-palkinto. Palkinnon jakaa 11.00 alkaen valokuvaaja ja toimittaja Meeri Koutaniemi.

12.15-12.30 Olli Löytty: Seminaarin avaus
Seminaarin avauksessa johdatetaan päivän teemaan: sarjakuvan aktivismiin ja sarjakuva-aktivismiin.

12.30-13.00 Jiipu Uusitalo: Queerfeministinen vallankumous sarjakuvassa
Esitelmässä luodaan silmäys suomalaiseen sarjakuvaan queerfeministisestä kulmasta. Erityisesti tarkastellaan heteronormatiivisen patriarkaatin vallan kumoutumista ja uusia, raikkaita queer-tuulia sarjakuvakentällä. Missä meneillään olevan vallankumouksen juuret ovat ja kuinka laajasta ilmiöstä on kyse?

13.00-13.30 Ralf Kauranen: Siirtolaisuus, sarjakuva ja aktivismi
Esitelmässä tarkastellaan siirtolaisuuden ja sarjakuvan välisiä suhteita. Sen lisäksi, että siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta on muodostunut merkittävä aihepiiri nykysarjakuvaan, on siirtolaisuus liikuttanut sarjakuvantekijöitä suoranaiseen aktivismiin. Erityisesti esitelmässä keskitytään suomalaisen sarjakuvakentän reaktioihin syksyllä 2015, kun turvapaikanhakijoiden määrä hetkellisesti kasvoi. 

13.30-14.00 Sanna Hukkanen: Sarjakuva vähemmistökieliaktivismissa
Elävä kieli – sarjakuvia suomalaisugrilaisilla vähemmistökielillä -hankkeen tarkoituksena on tukea uhanalaisia kieliä sarjakuvan avulla. Hankkeessa on järjestetty sarjakuvatyöpajoja kieliaktivisteille Venäjällä, Suomessa, Virossa ja Norjassa vuosina 2015–2018. Työpajoissa piirretyistä sarjakuvista rakentuu kiinnostava kuva pienten kieliryhmien historiasta, perinteistä ja nykypäivästä valtakulttuurin puristuksessa. Vähemmistökielisiä sarjakuvia on julkaistu lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja pienlehtinä. Hankkeessa on tekeillä myös kirja ja nettisivu. Sarjakuvista on koottu näyttely, joka jatkaa kiertuettaan vuoden 2019 aikana.

14.00-14.30 Tauko

14.30-15.00 Kaisa Ahvenjärvi: Aktivismi ja ironia saamelaisessa sarjakuvassa
Esitelmässä käsitellään Maren Uthaugin sarjakuvateoksia Ságer somá leat sápmelažžan (2010, Saakelin hauskaa olla saamelainen) ja Ságeris ságat (2011, Saakelinmoisia juttuja). Tarkastelunäkökulmana on (itse)ironian käyttö saamelaisaktivismin ja -politiikan kuvauksissa.

15.00-15.30 Leena Romu: Nauravat nartut: Huumori ja feministinen sarjakuva Suomessa 1990-2000-luvuilla
Esitelmässä luodaan katsaus suomalaiseen 1990-2000-luvun feministiseen sarjakuvaan ja kysytään, millaista huumoria sarjakuvissa esiintyi. 1990-luvulla naiset alkoivat järjestäytyä kotimaisen sarjakuvan kentällä esimerkiksi perustamalla naisten sarjakuviin keskittyneen pienlehden Naarassarjat. 2000-luvulla lehti muuttui digitaaliseksi ja sai nimen Nettinarttu. Ajanjakson sarjakuvia tarkastellaan esitelmässä erilaisten huumorin määritelmien ja teorioiden valossa ja kysytään, voiko huumori toimia vaikuttamisen keinona. Samalla esitelmä pohtii yhteisöllistä sarjakuvatoimintaa suhteessa aktivismiin.

15.30-16:30 Markus Galla: The story of two different comic-countries: The difference of the comic history in East and West Germany
In both sides of Germany the real comic history starts in the 50th of the last century. The beginning was affected by political and public developments. And it had the same effect in the perception of comics. Till the reunion of Germany. Markus Galla explains with words and pictures why the German comic way is a special in the European Comic history.

Järjestäjä

Tampere kuplii -sarjakuvafestivaali ja Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta