Hyppää pääsisältöön

TAMK kehittää digitaalista hoitotyötä kansainvälisissä verkostoissa

Julkaistu 11.11.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sairaalahuone DigiNurse
Kun ihmiset elävät yhä pidempään ja sairaalat täyttyvät potilaista, tarvitaan terveydenhoitoon uusia näkökulmia ja tapoja hoitaa potilaita. Myös kotisairaanhoidon tarve kasvaa tulevaisuudessa. Terveydenhuoltohenkilöstö, potilaat ja heidän omaisensa hyötyisivät, jos heidän käytössään olisi digitaalinen etähoitomahdollisuus. Myöskään etäisyys sairaalaan ei olisi esteenä ja potilaiden matkustustarve vähenisi, kun käyntikertoja vastaanotolle olisi harvemmin.

Terveysala on kehittymässä valtavalla nopeudella. Kun terveydenhuolto digitalisoituu, se tuo reaaliaikaisen tiedonvälityksen, etähoidon ja -valmennuksen osaksi ihmisten arkea.

Modernit hoitotyön palvelumallit tarkoittavat hyvinvointiteknologian ja digitaalisuuden lisäämistä. Robotiikkaa ja erilaisia digitaalisia menetelmiä on otettava rohkeasti käyttöön myös potilaiden etähoidossa ja hoitotyön harjoittelussa. Hankkeemme pyrkivät opiskelijoiden digitaalisen kompetenssin kehittämiseen, jotta potilas saa laadukasta hoitoa etäohjauksen kautta. Pyrimme näin vastaamaan haasteisiin, kuinka helpottaa työtä ja säästää aikaa. Haemme vastausta myös siihen, miten voitaisiin ratkaista tilanpuute ja miten terveydenhuollon kustannuksia saataisiin alemmas, pohtivat DigiNurse- ja DigiCare-hankkeiden projektipäällikkö Raija Kokko ja erityisasiantuntijana molemmissa hankkeissa toimiva Nina Smolander Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Hyvinvointiteknologia yhdistyy terveysalaan yhä enemmän tulevaisuudessa, ja siksi hoitotyön ammattilaisia valmennetaan jo muuttuviin toimintaympäristöihin muun muassa opetussuunnitelmallisilla, pedagogisilla ja menetelmällisillä ratkaisuilla.  

Digitaalinen hoitotyö ottaa askelia Euroopassa ja Aasiassa

Eurooppalaisessa, TAMKin koordinoimassa DigiNurse-hankkeessa terveydenhuollon ammattilaiset kehittävät globaalia digitaalista yhteisöä, jossa keskitytään potilaiden terveydenhoitoon itsehoidon näkökulmasta. 

– Olemme tehneet yhdessä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa kirjallisuuskatsauksia ja laajan opiskelijoille suunnatun survey-tutkimuksen, joiden perusteella olemme kehittäneet DigiNurse-toimintamallin. Malli sisältää digitaalisessa kontekstissa digitaalisin välinein tapahtuvan potilaiden itsehoitoa tukevan opetuksen ja oppimisen työkalut. Näitä opiskelijat ja opettajat hyödyntävät osana hoitotyön koulutuksen opetussuunnitelmaa. Toimintamallia on pilotoitu partnerimaissa ja TAMKissa. Lisäksi olemme rakentaneet toimivan yhteistyöverkoston, jota on jo hyödynnetty uusissa projekteissa, Kokko kertoo hankkeen tähänastisista saavutuksista.

Raija Kokko ja Nina Smolander
Projektipäällikkö Raija Kokko (vas.) ja erikoisasiantuntija Nina Smolander

DigiNurse-yhteisön ohjaajat ja asiantuntijat voivat jakaa kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään terveydenhuolto-ohjelmien laadun digitalisointitekniikoiden avulla. Hankeyhteisö on avoinna kaikille koulutusasiantuntijoille, jotka siihen haluavat liittyä.  

Aasialaiseen kulttuuriin soveltuvaa itsehoidon opetuksen ja oppimisen toimintamallia edistää DigiCare-hanke. Hankkeessa mukana olevat edustajat Vietnamista ja Bangladeshista luovat yhdessä oman DigiCare-mallinsa terveysalan koulutukseen. DigiCare-malli eroaa pedagogisilta, eettisiltä ja juridisilta lähtökohdiltaan eurooppalaisesta DigiNurse-mallista, koska aasialainen terveysalan konteksti ja kulttuuri ovat hyvin erilaiset. Hankeyhteistyössä suomalaisten kanssa ovat mukana Bangladesh, Portugali ja Vietnam. Aiempi yhteistyö maiden välillä on auttanut myös DigiCare-hankkeen etenemistä. 

Kansainvälisenä yhteistyönä on tekeillä e-käsikirja, johon kootaan hankkeen tärkeimmät tulokset kuten DigiCare-malli. Lisäksi e-käsikirjaan liitetään esimerkit parannetuista terveydenhuolto-ohjelmista ja projektin pilotointivaiheissa opitut parhaat käytännöt. Käsikirja on tarkoitettu oppimisen tueksi, helpottamaan digitalisoinnin omaksumista olennaisena osana terveydenhuollon koulutusta. AIneisto on tulevaisuudessa vapaasti jaettavissa ja kaikkien osapuolten saatavilla hankeyhteisön verkkosivujen kautta. 

DigiNurse- ja DigiCare-hankkeiden synergiaa hyödynnämme verkostoitumisessa, yhteistyössä ja tulosten levittämisessä. Verkkoon on jo luotu alusta, joka mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman viestinnän hankkeiden toimijoiden välillä. Tällaisten monikansallisten hankkeiden avulla terveydenhuoltoalalla tapahtuu jatkuvaa, valtavaa kehitystä, toteaa Kokko.

Seuraavaksi Kokko työryhmineen suuntaa kehittämään digitaalista hoitotyötä uuteen maanosaan SmartNurse-hankkeen avulla.  


DigiNurse: Erasmus+ Strategic Partnerships in Higher Education

DigiCare: Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education


Lisätietoa:
Raija Kokko, projektipäällikkö, TtT, Terveys - ja sosiaalipalvelut, Tampereen ammattikorkeakoulu, puh. 050 3119 640, raija.kokko [at] tuni.fi

 

Teksti ja kuvat: Arja Lundan