Hyppää pääsisältöön

Talouspäätösten vaikutus käyttäytymiseen kiinnostaa julkistalouden professoria

Julkaistu 28.10.2019
Tampereen yliopisto
Professori Kaisa Kotakorpi
Talouspolitiikan vaikutus ihmisten käyttäytymiseen kiinnostaa Tampereen yliopistossa julkistalouden professorina aloittanutta Kaisa Kotakorpea.

- Yhdistävä tekijä tutkimuksissani on tavoite ymmärtää politiikkatoimenpiteiden syy- ja seuraussuhteita, Kotakorpi toteaa.
Kotakorpi on tutkinut etenkin verojärjestelmien vaikutuksia käyttäytymiseen. Tähän analyysiin hän haluaa tuoda mukaan näkökulmia psykologiasta ja psykologisesta taloustieteestä.

- Iso osa taloustiedettä on sen analysoimista, kuinka taloudellisia päätöksiä tehdään, ja miten politiikkatoimenpiteet vaikuttavat ihmisten valintoihin ja hyvinvointiin. Psykologisen taloustieteen analyysimenetelmät ja välineet ovat samanlaisia kuin muussakin taloustieteessä, mutta psykologinen taloustiede pyrkii tuomaan mukaan realistisempia oletuksia esimerkiksi kuluttajien itsekontrollista ja siitä, kuinka hyviä päätöksiä he osaavat tehdä.

Psykologisen taloustieteen kurssi on ollut Tampereen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa suosittu ja Kotakorpi aikoo lisätä aihepiirin opetusta.

- Veronkierto on yksi lempitutkimusaiheeni. Veronkierto on useissa tilanteissa suhteellisen vähäistä ja on mietitty, liittyykö se siihen, että ihmisillä on korkea moraali. Uudet tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että verojärjestelmämme on niin tehokas, että monia veroja on vaikea kiertää. Esimerkiksi palkkatulot työnantaja ilmoittaa suoraan verottajalle, Kotakorpi toteaa.

- Sitten on joitain muita tulolajeja, joissa tällaista raportointia ei ole ja silloin veronkierto voi olla mahdollista ja yleisempää.

Kotakorpi tutkii parhaillaan myös sitä, miksi tiettyihin sosiaalietuuksiin oikeutetut ihmiset eivät hae niitä. Toisessa, alkavassa tutkimuksessa pyritään vertaamaan yksityisen ja julkisen sektorin lääkäreiden toimintaa.

- Toimivatko he mahdollisesti eri tavoin, ja miten tähän vaikuttavat esimerkiksi potilasrakenteen erot ja erilaiset kannusteet, Kotakorpi kertoo.

Kotakorpi kuului Talouspolitiikan arviointineuvoston ensimmäiseen kokoonpanoon vuodesta 2014 ja kirjoitti sote-uudistuksesta neuvoston 2017 ja 2018 vuosiraportteihin. Tänä keväänä hän oli kirjoittamassa Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuus -raporttia valtioneuvoston tutkimustoiminnan selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaan.

Kangasalla syntynyt Kotakorpi on opiskellut Oxfordin ja Tampereen yliopistoissa. Professoriksi Tampereen yliopistoon hän tuli Turun yliopiston taloustieteen professorin tehtävästä.

Kotakorpi toimii myös VATT:n tutkimusprofessorina sosiaaliturvan, verotuksen ja tulonjaon tutkimusryhmässä. Vuosina 2007-2011 hän työskenteli post doc -tutkijana ja Suomen Akatemian tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa.

Lisätietoja:
Julkistalouden professori Kaisa Kotakorpi, 050 318 2487, kaisa.kotakorpi [at] tuni.fi
 

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 28.10.2019