Hyppää pääsisältöön

Syvä yhteistyö parantaa suunnitelmien laatua rakennushankkeissa

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKorkeakoulunkatu 3, Tampere
Hervannan kampus, Sähkötalon auditorio S2
8.11.2019 12.00–16.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Eri osapuolten välisen yhteistyön syventäminen on oleellinen osa rakennushankkeiden laadun ja tuottavuuden parantamista, mutta kenen vastuulla on johtaa yhteistyön syventämistä ja millä keinoilla? Jussi Savolainen perehtyi 8.11.2019 tarkastettavassa väitöskirjassaan syvän yhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Rakennushankkeiden johtamisessa on viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnostuttu yhteistyöurakkamuotojen, kuten allianssinurakoinnin hyödyntämisestä. Yhteistyöurakkamuodot nähdään usein keinona lyhentää aikataulua ja pitää kiinni kustannustavoitteista laadusta tinkimättä. Jussi Savolaisen väitöskirja Managing Collaborative Design Processes in Construction Projects tuo uutta tietoa käyttöarvotiedon hyödyntämiseen. Siinä missä yhteistyötä on perinteisesti tarkasteltu kustannushallinnan ja hukan poiston näkökulmasta, Savolainen selittää yhteistyön merkitystä arvon luonnin näkökulmasta.

– Yhteistyön merkitys kustannusten säästämisessä on kyllä tärkeää, mutta se miten yhteistyön avulla voidaan asettaa tavoitteet korkealle ja saavuttaa ne käytössä olevalla budjetilla on vielä mielenkiintoisempaa, Jussi Savolainen toteaa tutkimukseen liittyvistä motiiveistaan.

Tutkimuksen mukaan aktiivisesti johdettu yhteistyö rakennuksen käyttäjien ja rakennusalan ammattilaisten välillä johtaa oikea-aikaiseen päätöksentekoon ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

– Tietovirta asiakastarpeista ei liiku ainoastaan asiakkaalta rakentajalle päin, vaan rakentajien asiakkaalle antama palaute ohjaa merkittävästi sitä, mihin tarpeisiinsa asiakas keskittyy, Savolainen sanoo.

Jussi Savolainen tutki kuutta oppimisympäristöihin liittyvää tilamuutosprojektia, joissa kokeiltiin erilaisia suunnitteluyhteistyön toimintatapoja. Tuloksena syntyi käyttöarvokeskeisen suunnittelun logiikka, joka opastaa asiakaslähtöisen arvotiedon hankkimista ja hyödyntämistä suunnitteluprosessissa. Tulokset varmennettiin tutkimalla suunnitteluvaiheessa tehtyjen päätösten yhteyttä asiakastyytyväisyyteen.

– Käyttäjäarvokeskeinen suunnittelulogiikka auttaa rakennushankkeen avainhenkilöitä ymmärtämään, millaisiin asioihin rakennushankkeessa on keskityttävä, mikäli halutaan edistää asiakasarvon luomista. Näitä asioita ovat esimerkiksi oikeantyyppisten tiedonmurusten etsiminen eri asiakkaan kanssa käydystä vuorovaikutuksesta sekä oikeanlaisten tietoa käsittelevien toimenpiteiden valitseminen, Savolainen sanoo.

Jussi Savolainen on kotoisin Tampereelta, ja työskentelee Tampereen yliopistossa rakentamistalouden yliopisto-opettajana.

Diplomi-insinööri Jussi Savolaisen rakennustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Managing Collaborative Design Processes in Construction Projects tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 8.11.2019 klo 12.00 Hervannan kampuksella Sähkötalon auditoriossa S2 (Korkeakoulunkatu 3, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Kirsi Aaltonen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kalle Kähkönen rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1249-7