Hyppää pääsisältöön

Satu Niittylahti: Ammatillisiin opintoihin kiinnittymisessä koko ensimmäinen vuosi on merkittävä

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaEtäyhteys
27.8.2021 12.00–16.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Satu Niittylahti
Satu Niittylahti tarkastelee väitöstutkimuksessaan opintoihin kiinnittymistä ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimustulokset nostavat esille kavereiden, opiskeluyhteisön ja ammatillisissa oppilaitoksissa käytettyjen erilaisten opetusmenetelmien ja oppimistapojen merkityksen opintoihin kiinnittymiselle.

Opintoihin kiinnittymisellä tarkoitetaan sitä, miten opiskelija osallistuu opintoihinsa ja tuntee kuuluvansa opiskeluyhteisöönsä. Opintoihin kiinnittymisen katsotaan tukevan hyvinvoivaa ja aktiivista kouluyhteisöä sekä sen kautta oppimista.

Tutkimusaineisto on kerätty ennen koronapandemiaa, mutta tulokset avaavat näkökulmia viime aikoina esiin nousseelle koulunkäynnin, ja erityisesti lähiopetuksen, tärkeydelle sekä oppimisen että nuorten hyvinvoinnin kannalta.

Väitöstutkimukseen osallistui kahden eri ammatillisen oppilaitoksen alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Aineistoa kerättiin sekä kyselyllä että haastattelemalla opiskelijoita kerran vuodessa koko kolmevuotisen opiskelun ajan.

Ensimmäisen opiskeluvuoden erityisyys tuli tutkimuksessa vahvasti esiin. Opintoihin kiinnittyminen näyttäytyi haastavana opiskelijoiden monisyisten epävarmuuden tunteiden vuoksi. Epävarmuus liittyi alavalinnan, uuteen kouluun siirtymisen, oman paikan löytymisen ja aikuistumisen pohdintoihin.

— Näin ollen ensimmäisen vuotena olisikin tärkeää antaa opiskelijoille aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia tarttua omiin opintoihinsa, Niittylahti toteaa. Opiskelijat kokivat, että ammatillisessa koulutuksessa opettajat kohtaavat opiskelijat yksilöinä mutta kiireen tuntu oppimistilanteissa rajoittaa opiskelijan aktiivista roolia.

Erilaiset opetusmenetelmät ja oppimisen tavat tukivat opintoihin kiinnittymistä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että osalla ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on hyvin vähän aikuiskontakteja oppilaitoksen ulkopuolella. Näiden opiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen oli heikompaa.

— Kokonaisuutena tutkimustulokset muistuttavat siitä, että ammatillisessa koulutuksessa on tärkeä ottaa huomioon se, että opiskelijat elävät nuoruuttaan, Niittylahti toteaa.

— Nuoren valmiudet itseohjautuvuuteen ja ongelmanratkaisuun ovat vielä kehittymässä ja esimerkiksi oppimistilanteissa yksin tehdessä ongelmakohtaan jää helposti jumiin, mutta kaverilta tai opettajalta saatujen neuvojen turvin on helpompi edetä.

Satu Niittylahti työskentelee lehtorina Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa.

Terveystieteiden maisteri Satu Niittylahden kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja ”Mä olen saanut mahdollisuudet oppia” Opintoihin kiinnittyminen ammatillisessa koulutuksessa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa perjantaina 27.8.2021 klo 12 Pinni A-rakennuksen A2100 Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere. Väitöspaikka on vaihtunut alun perin ilmoitetusta. Vastaväittäjänä toimii dosentti Marianne Teräs Tukholman yliopistosta ja kustoksena professori Marita Mäkinen Tampereen yliopistosta.

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2014-0

Kuva: Petra Vii Photography