Väitös

Puettavat mittalaitteet tarjoavat tutkijoille tietoa ihmisen hyvinvoinnista

Julia Pietilä
Puettavat mittalaitteet, kuten älykellot ja -sormukset, ovat viime vuosien aikana tulleet suosituksi tavaksi mitata ja seurata omaa hyvinvointia. Toistaiseksi laajojen puettavilla mittalaitteilla kerättyjen aineistojen tutkimuskäyttö on kuitenkin ollut vielä vähäistä. Diplomi-insinööri Julia Pietilä tutki väitöstyössään puettavilla mittalaitteilla kerättyjen aineistojen soveltuvuutta tutkimuskäyttöön ja perehtyi erityisesti unen ja liikunnan mittaamiseen.

Arjessa käytetyt puettavat mittalaitteet mahdollistavat suurten tietomäärien keräämisen ihmisten hyvinvoinnista, mikä tarjoaa myös tutkimukselle arvokasta tietoa hyvinvoinnista käytännön havaintojen kautta. Julia Pietilä käytti väitöstutkimuksessaan Firstbeat Technologies Oy:n keräämää yli 52 000 suomalaista työntekijää kattavaa sykevälivaihteluun perustuvaa mittausaineistoa.

 

Arjessa tehdyt mittaukset osoittautuivat monipuolisiksi, sillä niiden avulla voidaan toisaalta todentaa aiempien tutkimustulosten merkitystä käytännössä. Ne voivat myös tarjota uusia näkökulmia tutkimukselle.

– Eräs väitöstyöni aiheista oli tutkia alkoholin vaikutusta yöuneen. Mittausaineistoissa näkyi sama kuin aiemmissa tutkimuksissa eli se, että alkoholi heikentää palautumista yöunen aikana. Koska tutkimusaineistoa oli niin suurelta määrältä ihmisiä, saatiin myös kiinnostavaa lisätietoa: alkoholin vaikutus yöuneen oli samanlainen sekä nuorilla että vanhoilla henkilöillä. Nuori ikä ei siis näyttänyt suojaavan alkoholin unta heikentävältä vaikutuksilta. Tällaista näkökulmaa ei ole pystytty aiemmin tutkimaan, koska tutkimusjoukot ovat olleet pieniä, Julia Pietilä kertoo.

Uudet mitattuun tietoon pohjautuvat havainnot voivatkin tarjota uusia kiinnostavia tutkimuskysymyksiä tuleville tutkimuksille, mutta puettavilla mittalaitteilla saadaan myös käytännön kannalta tärkeää tietoa.

– Puettavilla mittalaitteilla kerätyt aineistot antavat uudenlaisen mahdollisuuden tutkia ja tehdä arkielämän havaintoja siitä, miten ihmiset käyttäytyvät. Aineistot myös antavat näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointia voitaisiin tukea, Julia Pietilä tiivistää väitöstutkimuksen merkityksen käytännön kannalta.

Julia Pietilä on syntynyt Porissa ja asunut nuoruutensa Lempäälässä. Hän on tehnyt väitöstyönsä Tampereen teknillisen yliopiston tutkijakoulun rahoituksella.

Diplomi-insinööri Julia Pietilän biolääketieteen tekniikan alaan kuuluva väitöskirja Quantification of Physical Activity and Sleep Behaviors with Wearable Sensors – Analysis of a Large-Scale Real-World Heart Rate Variability Dataset tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 14.2.2020 kello 12 alkaen Hervannan kampuksella Tietotalon luentosalissa TB109 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii PhD Marco Altini HRV4Training-yhtiöstä Alankomaista. Kustoksena toimii dosentti Ilkka Korhonen Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1433-0

Kuva: Julia Pietilä