Hyppää pääsisältöön

Puettavat älytekstiilit kiinnostavat – uusi hanke tuo yrityksiä ja alan toimijoita yhteen Pirkanmaalla

Julkaistu 4.5.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Paula Valonen_hankeuutinenKestävien älytekstiilien ekosysteemi -hankkeessa työskentelee tiimi, jossa ovat mukana Paula Valonen (oik.), Tiina Ylinen, Silja Kostia, Suvi Hagström ja Minna Varheenmaa. TAMKin tekstiilien testauslaboratoriota hyödynnetään materiaalien testauksissa.
Älytekstiilit ovat vielä useille yrityksille sekä kuluttajille vieras ja tuntematon alue. Suomessa on kuitenkin tehty jo pitkään älytekstiileihin liittyvää tutkimusta korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa. Kestävien älytekstiilien ekosysteemi -hanke tuo alan toimijoita yhteen muun muassa uusien innovaatioiden synnyttämiseksi.

Aihealueen ympärillä tapahtuu myös paljon. Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa teemaa tuodaan entistä enemmän yritysten, julkisten toimijoiden, korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden tietoon.

Hankkeessa kehitettävä tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi tuo yhteen muun muassa tekstiili- ja IT-alan toimijoita uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Samoin uusia innovaatioita tarvitaan myös uusien tuotteiden jalostamiseksi, erityisesti esimerkiksi terveydenhuollon tuotteiksi, hankkeen projektipäällikkö Paula Valonen TAMKista kertoo.

TAMK toimii hankkeen päätoteuttajana ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) osatoteuttajana. Hanke tuo korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden osaamisen, innovaatio-osaamisen ja kansainväliset verkostot yritysten saavutettaviksi. TAMKin rooli on erityisesti materiaali- ja kiertotalousosaamisessa, HAMKin rooli muotoiluosaamisessa. Samalla se edistää älykkään erikoistumisen ja hiilineutraaliuden tavoitteita sekä auttaa yrityksiä koronasta toipumisessa ja liiketoiminnan elpymisessä. 

Kestävien ja älykkäiden tekstiilituotteiden valmistaminen vaatii Valosen mukaan poikkitieteellistä eri alojen osaamista. Hankkeen aloituskohta on Valosen mukaan nyt oivallinen. Hankkeen avulla rakennettava ekosysteemi auttaa myös uutta TAMKissa syksyllä 2022 käynnistyvää tekstiili- ja materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmaa muodostamaan yhteistyö- ja yritysverkostoa.

Alan toimijoita yhteen Pirkanmaalla

Pirkanmaalla toimivan hankkeen tavoitteena on törmäyttää eri alojen toimijoita löytämään toisensa sekä auttaa heitä kehittämään ja jalostamaan tuoteideoita. Valonen iloitsee siitä, että hanke on jo herättänyt paljon kiinnostusta. Vastaanotto on ollut hyvin positiivinen.

 Yritykset saavat hankkeesta uutta tietoa aihealueesta, uusia yhteistyöverkostoja ja yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on, että syntyy uusia tuoteideoita yrityksille, mahdollisesti myös uutta liiketoimintaa ja uusia yhteistyöverkostoja. Tuomme yhteen yrityksiä, julkisia toimijoita, korkeakouluja ja tutkimusorganisaatioita sekä näiden kansainvälisiä verkostoja.

Yrityksien käyttöön tarjotaan tietoa eri tekstiilimateriaalien soveltumisesta osaksi älytekstiilejä ja uusiomateriaalien käyttämiseksi puettavan älykkyyden tuotteissa. Tulevissa työpajoissa luodaan tuoteideoita ja -aihioita eteenpäin jalostettavaksi yhdessä yritysten kanssa.

Valituista tuoteideoista tehdään muun muassa protoja yhdessä yritysten kanssa. Hankkeeseen voivat tulla mukaan periaatteessa kaikki aihealueesta kiinnostuvat yritykset, esimerkiksi yrityksetjoiden tavoitteena on lähitulevaisuudessa olla mukana älyvaatemarkkinoilla

Kiertotalous ja kestävyys

Myös kiertotalous- ja kestävyysnäkökulma on vahvasti mukana. Hanke yhdistää muun muassa ekologiset, kestävät tekstiilimateriaalit ja puettavan älykkyyden. Kohderyhmänä ovat tekstiili- ja teknologiayrityksetjotka jo valmistavat älyvaatteita tai niihin liittyviä materiaalejakomponenttejaohjelmistoja ja palveluita. Mukaan voivat tulla myös uusio- ja kierrätysmateriaaleja tuottavat sekä suunnittelua tarjoavat yritykset, jotka ovat erikoistuneet tai aikovat erikoistua puettavan älykkyyden materiaaleihin, tuotteisiin tai palveluihin. ­

Jos yrityksesi on kiinnostunut aihealueesta ja kiinnostunut tulemaan mukaan tähän ekosysteemiin, ole rohkeasti yhteydessä meihin, Valonen rohkaisee.

Ensimmäisiin työpajojen on ilmoittautuminen käynnissä.

Hankkeen nettisivut: Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi

 

Hanke toteutetaan 1.9.202131.8.2023 ja rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Teksti: Arja Hautala
Kuva: Renata Brito