Väitös

Päivi Salonen: Lastenreumaa sairastavilla lapsilla hieman enemmän vakavia infektioita kuin normaaliväestöllä

Päivi Salonen
Lastenreuman aiheuttama elimistön puolustusjärjestelmän häiriö altistaa potilaat infektioille. Uusien reumalääkkeiden avulla rauhoitetaan lastenreuman tulehdusreaktiota, mutta toisaalta lääkkeet saattavat lisätä infektioriskiä. Päivi Salosen väitöstutkimuksen mukaan alle 18-vuotiailla lastenreumaa sairastavilla potilailla esiintyi kuitenkin vain hieman enemmän vakavia infektioita (veriviljelypositiivinen infektio, keuhkokuume ja akuutti munuaisinfektio) kuin saman ikäisellä normaaliväestöllä.

Lastenreuma on lasten yleisin pitkäaikainen reumaattinen niveltulehdus, jonka hoitoa on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehostanut uusien reumalääkkeiden kuten metotreksaatin ja biologisten lääkkeiden käyttö. Lapset sairastavat usein infektioita, mutta lastenreumapotilaiden vakavien infektioiden ilmaantuvuudesta on vähän tietoa.

Väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää valtakunnallisten rekisterien avulla suomalaisten lastenreumapotilaiden vakavien infektioiden ilmaantuvuutta vuosina 1999-2014. Tutkimuksessa verrattiin veriviljelypositiivisen infektion, keuhkokuumeen ja akuutin munuaistulehduksen ilmaantuvuutta näiden potilaiden ja vastaavan ikäisen normaaliväestön välillä. Lisäksi potilasasiakirjoista kerättiin tietoa potilaiden lastenreumaan ja infektioihin liittyvistä erityispiirteistä.

Tutkimuksessa todettiin vuosina 2004-2011 viisi veriviljelypositiivista infektiota lapsilla, jotka olivat äskettäin sairastuneet lastenreumaan. Kaikki potilaat toipuivat infektiosta hyvin. Keuhkokuumeen ilmaantuvuus kasvoi merkittävästi sekä lastenreumapotilailla että kontrolliryhmällä vuosina 1999-2014, mutta vuosina 2007-2014 se oli merkittävästi suurempi lastenreumapotilailla. Vastaavana aikana myös metotreksaatin ja biologisten reumalääkkeiden käyttö lisääntyi selvästi. Kahden potilaan keuhkokuume johti kuolemaan. Toisaalta sairaalahoitoa vaatineet infektiot (keuhkokuume ja akuutti munuaistulehdus) vähenivät seurantavuosien aikana.

- Aktiivinen reumatauti, usean reumalääkkeen samanaikainen käyttö tai jokin liitännäissairaus olivat infektion riskitekijöinä noin puolella vakavan keuhkokuumeen sairastaneista lastenreumapotilaista, Salonen toteaa väitöstutkimuksessaan.

Uudet tehokkaat reumalääkkeet saattavat lisätä potilaiden vakavia ja taudinkuvaltaan poikkeavia infektioita, minkä vuoksi immuunipuutteisen potilaan vakavaan infektioon on aina reagoitava nopeasti. Toisaalta infektiot ovat yleensä hyvin hoidettavissa, ja ilman tehokasta reumasairauden hoitoa infektioriski nousee.

Päivi Salonen työskentelee lastentautien ja yleislääketieteen erikoislääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perusterveydenhuollossa.

Lääketieteen lisensiaatti Päivi Salosen lastentautiopin alaan liittyvä väitöskirjatyö Serious infections in children with juvenile idiopathic arthritis tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 22.1.2021 klo 12 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F144, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii dosentti Paula Vähäsalo Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kalle Kurppa.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteesa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1804-8

Kuva: Juha Salonen

 

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat