Hyppää pääsisältöön

Nuoret tutkijat kehittävät puettavan teknologian tulevia ohjelmistoja

Julkaistu 19.2.2019
Tampereen yliopisto
hyvinvointiteknologiaa
Nuoret tutkijat viidestä maasta alkavat kehittää uutta ohjelmistoarkkitehtuuria puettavia dynaamisia ekosysteemejä varten. Suomalaiset, tsekkiläiset, italialaiset, romanialaiset ja espanjalaiset tutkijat tekevät työtä, joka muodostaa aikanaan perustan mobiilin puettavan teknologian ja asioiden internetin tuotteiden ja palvelujen uusille ominaisuuksille.

Puettavan teknologian laajalla käyttöönotolla odotetaan olevan myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Se mahdollistaisi muun muassa sen, että erilaisiin sosiaali- ja ikäryhmiin kuuluvat ihmiset voivat nykyistä helpommin käyttää teknologiaa.

Nyt alkavaa työtä voidaan aikanaan hyödyntää esimerkiksi älyrannekkeissa ja -kaulaketjuissa, jotka seuraavat iäkkään ihmisen fyysistä aktiivisuutta ja hengitystä ja auttavat häntä omaksumaan terveellisiä elämänmuutoksia. Tulevaisuuden älykellot ja muut laitteet voivat edistää samoin ajattelevien naapureiden sosiaalista verkostoitumista ja auttaa vähentämään yksin asuvien mahdollista eristäytyneisyyttä.

Poliisit ja ensihoitajat käyttävät jo nykyisin esimerkiksi puettavia kameroita. A-WEAR-projektin  tutkijat tekevät yhteistyötä espanjalaisen Castellonin kaupungin poliisin kanssa varmistaakseen laitteiden käytettävyyden ja turvallisuusvaatimukset.

Projektia koordinoi sähkötekniikan yksikkö Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

- Kehitämme tulevaisuuden tuotteiden suunnittelijoille ohjelmistotyökaluja, joiden avulla he voivat paremmin ymmärtää puettavaan tietoteknologiaan liittyviä asioita, kuten paikantamista, viestintää ja yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, kertoo apulaisprofessori Elena Simona Lohan Tampereen yliopistosta.

Lohanin mukaan puettavan teknologian markkinat, innovaatioiden taso ja tuotteiden käyttäjien osallistuminen ovat vasta alkutekijöissään. Kun teknologioiden hinta tulevina vuosikymmeninä alenee ja tuotteista tulee helppokäyttöisempiä ja paremmin istuvia, markkinat kasvavat huomattavasti.

- Tämän kehityksen ja kasvun toteuttamiseksi tarvitaan erittäin taitavia ammattilaisia. A-WEAR-projektissa koulutetaan 15 tutkijaa monialaisessa, kansainvälisessä ympäristössä, jossa he saavat laaja-alaiset taidot sekä tietoa erilaisista puettavan teknologian arvoketjuun liittyvistä teollisuuden aloista, Lohan kertoo.

A-WEAR osallistuu myös Euroopan tason tohtorikoulutukseen luomalla yhteis- ja kaksoistutkintoihin kouluttavia tohtoriohjelmia viiden eurooppalaisen yliopiston välille. Näitä yliopistoja ovat Tampereen yliopisto, Bukarestin Politechnica -yliopisto Romaniassa, Brnon teknillinen yliopisto Tšekin tasavallassa, italialainen Reggio Calabrian Universita Mediterranea ja Universitat Jaume I de Castellon Espanjassa.

- Uransa alkuvaiheessa olevat A-WEARin tutkijat saavat koulutusta sekä yrittäjyyteen että akateemisiin taitoihin. He pystyvät näin kehittämään tutkimuksensa kaupallista potentiaalia ja tuottamaan innovatiivisia tuotteita ja palveluideoita. Projektin kansainvälisen lähestymistavan ansiosta innovaatioissa otetaan huomioon myös käyttäjän tarvitsema kulttuurinen muuntelu, Lohan selittää.

Tohtoriopiskelijoita ohjaavat Tampereen yliopiston ja muiden projektissa mukana olevien yliopistojen professorit ja vanhemmat tutkijat. Myös projektiin osallistuvat 12 teollisuusyritystä tarjoavat ohjausta.

A-WEARin nelivuotista eurooppalaista tohtorikoulutusverkostoa rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 Marie Skłodowska-Curie -liikkuvuusohjelmasta.

Lisää tietoa projektin sivuilla: http://www.a-wear.eu

Tiedustelut:
Apulaisprofessori, Dr. Tech. Elena Simona Lohan, media.a-wear [at] tuni.fi tai info.a-wear [at] tuni.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 19.2.2019