Tiedote

Nuoret kaipaavat arkeensa turvallisia verkkotiloja, ympäristöystävällistä teknologiaa ja monipuolisia sisältöjä

älypuhelin ihmisen käsissä, ruudulla eri ohjelmien kuvakkeita
Nuoret haluavat hallita nykyistä paremmin älypuhelimen ja sosiaalisen median käyttöään. Median loputtoman tarjonnan ja koukuttavien algoritmien kanssa tasapainoilu on kuormittavaa ja usein myös riski turvallisuudelle. Nuoret toivovat, että tulevaisuudessa mediaa voisi käyttää ilman pelkoa yksityisyydensuojan ja hyvinvoinnin menettämisestä. He kaipaavat turvallisia verkkotiloja ja ympäristöystävällistä teknologiaa. Erityisesti nuoria huolestuttavat sovellukset ja sisällöt, jotka ohjaavat arkea liikaa ja aiheuttavat sosiaalista painetta.

Tämä ilmenee Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -hankkeen tuoreesta tutkimusraportista. Hankkeessa toteutettiin 16–30-vuotiaille suunnattu, nuorten mediankäyttöä ja siihen liittyviä tulevaisuuden toiveita kartoittava verkkokysely. Lisäksi kehitettiin ja pilotoitiin työpajamalli tulevaisuuden media-arjen kuvittelemiseen.

Hankkeessa järjestetyissä työpajoissa nuoret kuvittelivat tuokioita vuoden 2030 media-arjesta. Kuvitelmissa seikkailivat osallistujien itsensä kehittelemät hahmot. Työpajoissa nuoret heittäytyivät kuvittelemaan innostuneesti ja kommentoivat kriittisesti sekä mediaa että yhteiskuntaa. He esimerkiksi esittivät toiveita älylaitteiden vaatiman sähköntuotannon ympäristöystävällisyydestä ja työolojen parantamisesta laitteiden valmistuksessa. Lisäksi nuoret arvioivat tarkkanäköisesti verkkoläsnäoloon johtavia syitä ja siitä aiheutuvia haittoja.

— Niin teknologiayhtiöiden kuin poliittisten puolueiden ja päättäjien olisikin syytä kuunnella herkällä korvalla nuorten ajatuksia tulevaisuuden mediasta, kiteyttää hankkeen toinen tutkija, tutkijatohtori Minna Saariketo Aalto-yliopistosta.

Kuvittelutyöpajoissa tavoitteena ei ollut ennakoida tulevaisuutta vaan nimenomaan kuvitella sitä. Työpajatyöskentelyssä haluttiin tarjota nuorille tila tuoda julki tulevaisuutta koskevia käsityksiä, toiveita ja pelkoja. Työpajojen keskusteluissa nuoret nostivatkin esiin muun muassa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä ja ilmaisivat huolensa siitä, että nämä ongelmat olisivat edelleen vuonna 2030 ratkaisematta.

Tutkimushankkeen keskeinen tavoite oli virittää ja haastaa nuoret pohtimaan, millaista media-arkea he haluaisivat elää. Toisenlaisen media-arjen kuvitteleminen osoittautui kuitenkin käytännössä vaikeaksi.

— Aikaisemmissakin tutkimuksissa on havaittu, että teknojättien hallitsemalle media-arjelle on vaikea kuvitella vaihtoehtoja, Saariketo huomauttaa.

— Juuri siksi tulevaisuuden kuvittelemisen taito on erityisen tärkeä. Tulevaisuus syntyy teoista, joita teemme nyt.

Kesäkuussa 2020 alkanut tutkimushanke toteutettiin Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan Comet-tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston Informaatioverkostojen koulutusohjelman yhteistyönä. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Yleisradio ja Turun Sanomat, ja hanketta rahoitti Media-alan tutkimussäätiö osana Nuoret ja media -hakuaan.  

Hankkeen loppuraportti Vähemmän koukuttavia algoritmeja on vapaasti saatavilla Tampereen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Trepossa.
 

Kuva: Jonne Renvall

 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tiedote

Uusimmat uutiset