Hyppää pääsisältöön

Nina Savela: Robotit ovat tulossa työelämään, mutta työkavereina ne koetaan uhaksi

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaEtäyhteys
22.6.2022 16.00–20.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Nina Savela
YTM Nina Savelan sosiaalipsykologian väitöskirja tarkastelee robotteihin kohdistuvia ennakkoasenteita. Lisääntyvä vuorovaikutus robottien kanssa työpaikoilla herättää epämukavuutta sekä haastaa työhön ja työyhteisöön sitoutumista. Väitöstutkimus esittää, että robottien esitteleminen työntekijöinä korostaa niiden sosiaalista toimijuutta, mikä uhkaa ihmisten identiteettiä ja auktoriteettiasemaa.

Edistyneitä teknologisia ratkaisuja on kehitetty viime vuosina koteihin. Samalla työelämässä on siirrytty hyödyntämään yhä vuorovaikutteisempia robotteja. Ihmiset tulevat kohtaamaan robotteja työpaikoillaan yhä useammin tulevina vuosina. Vaikka työntekijöiden ei tarvitsisi pelätä tulevansa korvatuksi roboteilla, lisääntyvä vuorovaikutus robottien kanssa asettaa uusia sosiaalipsykologisia vaatimuksia henkilöstölle.

Nina Savela tarkastelee artikkeliväitöskirjassaan asennoitumista robotteihin työelämässä ryhmien välisten uhkien näkökulmasta. Väitöskirjassa tutkittiin, minkälaisia tunnelatauksia robotteihin tai robottikollegoihin liitetään sekä miten ennakkoluulot robotteja kohtaan syntyvät. Väitöskirjan tutkimusartikkeleissa hyödynnettiin koeasetelmia, suurta sosiaalisen median aineistoa ja pitkittäiskyselyaineistoa, joista Savela tarkasteli robotteihin kohdistuvia ennakkoasenteita.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että suhtautuminen robottien käyttöönottoon työelämässä ei ole kokonaisuudessaan kielteistä. Ennakkoluuloja esiintyi kuitenkin erityisesti silloin, kun robotit esiteltiin sosiaalisina toimijoina kuten työntekijöinä tai kollegoina.  

– Robotista puhuminen kollegana sisältää oletuksia sosiaalisesta toimijuudesta ja valta-asemasta, joka näyttäisi uhkaavan ihmisten identiteettiä ja autonomiaa, Savela toteaa.

– Voimakkaampi ennakkoluulo robottitiimiläisiä kohtaan osoittaa, että uhka koetaan sitä suuremmaksi, mitä tiiviimpi robotin kanssa jaettu sosiaalinen ryhmä on.

Robottien hyödyntämiseen työvälineinä suhtauduttiin myönteisemmin. Työelämässä hyvin pärjäävät työntekijät näkivät robottityövoiman suurempana uhkana, mutta työelämään kyynistyneille robotit näyttäytyivät jopa helpotuksena.

– Työpaikkojen robotisoinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, miten roboteista puhutaan ja millaisia sosiaalisia rooleja ja valta-asemia niille annetaan suhteessa ihmisiin, Savela sanoo.

Kyynistyneiden työntekijöiden lisäksi robotteihin kohdistuvissa ennakkoasenteissa oli havaittavissa myönteinen trendi yleisemmin koronapandemian aikana. Savelan tutkimuksen mukaan tämä osoittaa, että robottien käyttöönotto työpaikoilla on tervetullutta silloin, kun siihen löytyy myös työntekijöitä hyödyttävä tarve. 

Yhteiskuntatieteiden maisteri Nina Savelan sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Ready for Robot Colleagues? Affective Attitudes and Prejudice Toward Sharing the Work Domain with Robots tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 22.6.2022 kello 16 alkaen. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Lionel Robert Michiganin yliopistosta. Kustoksena toimii sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Väitöstilaisuus toteutetaan virtuaalisesti ja sitä voi seurata vain etäyhteydellä (Zoom meeting ID 648 5720 3939)

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2445-2 

Kuva: Janne Savela