Hyppää pääsisältöön

Niina Keskinen: Internetissä toteutettava valokuvaterapeuttinen malli tarjoaa keinon saada tukea läheisen kuoleman jälkeiseen suruun ja selviytymiseen

Tampereen yliopisto
SijaintiArvo Ylpön katu 34 , Tampere
Kaupin kampus, Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi-sali ja etäyhteys.
Ajankohta16.6.2023 10.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Internet on kasvanut viime vuosina surun ilmaisemisen alustana. Terveydenhuollon tulee pysyä digitaalisessa kehityksessä mukana ja laajentaa toimintaansa enemmän internetin kautta saataviin palveluihin. Terveystieteiden maisteri Niina Keskinen kehitti väitöskirjatutkimuksessaan internetissä toteutettavan valokuvaterapeuttisen mallin ja arvioi sen vaikutusta läheisen kuoleman kokeneiden suruun ja selviytymiseen.

Surevien tavat käsitellä surua ja selviytyä läheisen kuolemasta ovat yksilöllisiä. Terveydenhuollon tulisi tämän vuoksi kehittää erilaisia innovatiivisia hoitotyön keinoja, jotta sureville olisi tarjota vaihtoehtoisia tapoja surun käsittelyyn ja selviytymisen tukemiseen.

Niina Keskinen kehitti väitöskirjatutkimuksessaan neljä viikkoa kestävän valokuvaterapeuttisen mallin, jossa hyödynnettiin terapeuttista valokuvausta, internetin kautta saatavaa vertaistukea sekä väitöskirjan lähtökartoitustutkimuksen tuottamaa tietoa surevien valokuvien jakamisesta.

Valokuvaterapeuttista mallia testattiin noin sadalle surevalle Facebookin kahdeksassa pienryhmässä. Surevat käsittelivät ryhmässä suruaan valokuvien avulla. He jakoivat viikkoteemojen mukaisesti valokuvia ja kertoivat niiden avulla surustaan sekä saivat ryhmän muilta jäseniltä vertaistukea ja vinkkejä selviytymiseen.

Suurin osa valokuvaterapeuttiseen ryhmään osallistuneista koki, että ryhmä oli auttanut heitä surussa selviytymisessä.

– Surevat kokivat valokuvaterapeuttisen mallin olleen jäsennelty ja vuorovaikutuksellinen tapa surun käsittelyyn. Valokuvaterapeuttinen ryhmä vähensi surevien paniikkikäyttäytymistä ja edisti heidän persoonallista kasvuaan. Ryhmä sai myös surevat suunnittelemaan enemmän tulevaisuuttaan, ja he pyrkivät aktiivisemmin löytämään uuden toimintatavan selviytyäkseen surussaan eteenpäin, Keskinen kertoo.

Hoitotyön kannattaa hyödyntää digitalisaatiota

Keskisen tutkimus tuotti valokuvaterapeuttiseen ryhmään osallistuneiden kokemuksista arvokasta tietoa, jolla voidaan tulevaisuudessa kehittää valokuvaterapeuttista mallia ja minimoida selviytymistä estäviä tekijöitä. Tutkimustulokset kannustavat valokuvaterapeuttisen mallin hyödyntämiseen terveydenhuollossa.

– Valokuvaterapeuttiseen ryhmään hakeutui surevia, joiden surureaktiot olivat voimakkaita, joten he ovat ainakin tämän tutkimuksen mukaan halukkaita saamaan omaan suruunsa ja selviytymiseensä tukea, Keskinen kertoo.

Keskisen mukaan hoitotyössä tulisi pyrkiä tunnistamaan ja ohjaamaan enemmän tukea tarvitsevat surevat avun piiriin ja tarjoamaan heille erilaisia tuen muotoja.

– Digitalisaatiota kannattaa hyödyntää rohkeasti, koska se on keskeisessä roolissa hoitotyön ja sureville tarjottavan tuen kehittämisessä myös tulevaisuudessa, Keskinen kannustaa. 

Niina Keskinen on kotoisin Seinäjoelta ja työskentelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina.

Väitöstilaisuus perjantaina 16. kesäkuuta

Terveystieteiden maisteri Niina Keskisen terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja Internetissä toteutetun valokuvaterapeuttisen intervention vaikutus läheisen kuoleman kokeneiden suruun ja selviytymiseen tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 16.6.2023 klo 13 alkaen, Arvo- rakennuksen Jarmo Visakorpi-salissa (Arvo Ylpön katu 34). Vastaväittäjänä toimii professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti Anna Liisa Aho Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. 

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Studio Vaahtera/Petri Olli