Hyppää pääsisältöön

Mary Nurmisen konekäännösten käyttöympäristöjä ja kontekstejä käsitellyt väitöskirja palkittiin Oslossa

Julkaistu 30.8.2022
Tampereen yliopisto
Väitöskirjatutkija istuu kirjahyllyn edessä.
Väitöskirjassaan Mary Nurminen tutki erilaisia konekäännösten käyttöympäristöjä ja selvitti, millaiset tekijät näissä konteksteissa vaikuttivat siihen, kuinka ja miten onnistuneesti konekäännöstyökaluja pystyttiin käyttämään.

Yliopisto-opettaja Mary Nurmisen väitöskirja Investigating the Influence of Context in the Use and Reception of Raw Machine Translation sai kesällä Oslossa järjestetyssä European Society for Translation Studies -konferenssissa väitöskirjapalkinnon. 

Young Scholar Prize jaetaan joka 3. vuosi. Ehdolla oli 25 väitöskirjaa lähes yhtä monesta maasta. Palkinto myönnetään käännös- ja tulkkausopintoihin liittyvästä nuoren tutkijan erinomaisesta ja merkittävästä väitöskirjasta tai vastaavasta monografiasta, jota ei ole välttämättä tarvinnut julkaista. 

Mary Nurminen iloitsee palkinnosta.
- Tuntuu tosi hyvältä! Ensinnäkin koska oli niin suuri projekti ja kirjoittamisurakka. Mutta sen lisäksi olen iloinen koska aihe on tähän saakka saanut todella vähän huomiota tutkimuksissa, vaikka erittäin suuri joukko ihmisiä (arvioitu 1 miljardi) käyttää raakakonekäännöstä. Kiva, että muistakin mielistä se on ajankohtainen ja tärkeä. 

– Tutkimukseni lähtökohtana oli ajatus siitä, että konteksti vaikuttaa viestintään, millä on vankka tieteellinen pohja. Omassa työssäni halusin selvittää tarkemmin, mitkä kontekstiin liittyvät tekijät vaikuttavat juuri tähän uudenlaiseen tapaan viestiä konekääntämisen avulla, Nurminen kertoo. 

– Nykyisessä konekääntämisen kehitysvaiheessa on tärkeää nähdä pelkän teknologian ohi ja katsoa, miten ihmiset oikeasti sitä käyttävät. Kun ymmärrämme sitä paremmin, voimme kehittää käyttäjäystävällisempiä konekäännöstyökaluja. Toisaalta silloin meidän on myös helpompi tiedostaa, milloin raakakonekäännöksiä kannattaa käyttää – ja milloin niitä ei missään nimessä pitäisi käyttää. 

Mary Nurminen jatkaa tutkimustaan aiheen parissa.
– On niin paljon mitä emme tiedä vielä. 

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös konferenssijärjestelyjä.

– Ensi vuonna isännöimme Tampereella European Association of Machine Translation (EAMT):n vuosittaista konferenssia. Se on Euroopan suurimpia konekääntämisestä konferensseja, kertoo Mary Nurminen. 

Väitöskirja Investigating the Influence of Context in the Use and Reception of Raw Machine Translation löytyy osoitteesta https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2199-4 

___________ 

 

Palkinnon perustelut: 

● Väitöskirja on innovatiivinen ja ajankohtainen useilla tavoilla. 

● Se käsittelee hyvin erilaista lähestymistapaa raakakonekäännösten tärkeyden ymmärtämiseen – sekä sitä, mitä ihmiset, joilla ei muutoin ole paljoa kokemusta kääntämisestä, tekevät raakakonekäännöksellä että raakakonekäännösten roolia keskeisenä konseptina liittyen kontekstin vaikutuksen, riskienhallinnan ja hajautetun tiedon ilmiöiden ymmärtämiseen. 

● Se käsittelee alitutkittua mutta laajalle levinnyttä ilmiötä ja demonstroi muun muassa sitä, miten monipuolisesti ja monin eri tavoin raakakonekäännöksiä voidaan käyttää. 

● Pohjautuen aiemman tutkimuksen tarkasteluun sekä omiin tapaustutkimuksiisi laadit oman luokittelujärjestelmäsi konekäännösten käytölle ja muun muassa osoitit, että on tarpeellista kouluttaa ihmisiä käyttämään ja omaksumaan tarpeeksi hyvin raakakonekäännösten tarjoamaa tietoa. 

● Johtuen tutkimuksesi uutuudesta sekä sen alhaalta ylöspäin -lähestymistavasta sinun piti kehittää joustava metodologia, jota pystyit mukauttamaan tutkittavina oleviin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja konteksteihin. Kehitit ja hienosäädit sitä työskennellessäsi, yhdistäen kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia metodeja multimetodiseksi lähestymistavaksi, johon kuului kyselyitä, haastatteluja, konekäännettyjä chat-keskusteluja sekä hyvin innovatiivinen Machine Translation Stories -nettisivu. 

● Väitöskirjasi laajentaa käännös- ja tulkkausopintoja valtavirtaistuneeseen keskeneräisten käännöstuotteiden käyttöön ja tarjoaa erinomaisia väyliä jatkotutkimukselle. 

------------------------- 

Mary Nurminen vieraili Ylellä Kielen päällä -ohjelmassa (12.7.2022). 

“Jos ei tiedä, milloin koneella kannattaa kääntää, voi konekääntäminen olla pelottavaa. Virheiden välttämiseksi koneeseen ei pitäisi luottaa riskialttiissa tilanteissa, esim. lääkärin hoito-ohjeita käännettäessä. Tosin, ei ihmiskääntäjiinkään aina luoteta. Hyvä kääntäjä on sopivalla tavalla vainoharhainen. Haastateltavana on yliopistonopettaja Mary Nurminen Tampereen yliopistosta. Toimittajana on Jari Aula.” https://areena.yle.fi/audio/1-62509341 

Kannattaa tutustua myös Mary Nurmisen ja Sirkku Latomaan artikkeliin Työnkuvan muutos: kääntäjästä jälkieditoijaksi Kieliverkosto-julkaisussa. Artikkelissa he kuvaavat käännösalan teknologista murrosta – kääntimien yleistymistä – ja sen ilmaantumista yliopistojen opetussuunnitelmiin. He havainnollistavat muutosta esimerkeillä konekääntämisen ja jälkieditoinnin kurssilta Tampereen yliopistosta. 

“Pohdimme kokemustemme ja kurssitehtävien valossa, millaisin ennakkokäsityksin ja -tiedoin kääntäjäopiskelijat tulevat kurssille ja mikä merkitys opetuksella on heidän näkemyksiinsä.” https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2022/tyonkuvan-muutos-kaantajasta-jalkieditoijaksi 

Tutustu tutkijaan, Mary Nurminen vieraana podcastissa Voices of Research

Kuva: Mikko Keskinen
Teksti: Riitta Yrjönen