Hyppää pääsisältöön

Maria Törhönen: Tubettaminen ja livestriimaus ovat uusia ammatteja, jotka muokkaavat perinteisen työn ja huvin rajoja

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKanslerinrinne 1, Tampere
Keskustakampus, Pinni B -rakennuksen sali B1100 ja etäyhteys
9.8.2021 12.00–16.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Maria Törhönen.
Tubettaminen, livestriimaus ja muu videosisällön tuotanto ja jakaminen eri kanavissa ovat malliesimerkkejä nykyajan digiammateista, joissa rikkoutuvat työn ja huvin rajat. Maria Törhönen tutkii väitöskirjassaan muun muassa tubettajia ja striimaajia sekä heidän käyttäytymistään ja käytäntöjään. Törhösen tutkimus parantaa ymmärrystä uusista digiammateista ja niiden tavasta yhdistää työ ja vapaa-aika.

Ihmisten työ- ja vapaa-aika ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Digitalisaation, teknologian, kehittyneiden digitaalisten ratkaisujen ja alustojen yleistyminen ja arkipäiväistyminen ovat mahdollistaneet vapaa-ajan ja työn yhdistämisen – ja jopa vapaa-ajan muuttumisen työksi.

Muutos näkyy päivittäisessä mediakäyttäytymisessä, jossa kulutamme ja tuotamme sisältöjä sujuvasti älylaitteidemme avulla. Kuka tahansa voi kehittää omasta mediatuotannostaan jopa hyvin tuotteliasta bisnestä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat viime vuosina yleistyneet striimaus ja tubettaminen, joissa tuotetaan videosisältöjä eri aihealueista ja jaetaan niitä eri kanavien, kuten YouTuben tai Twitchin, kautta.

– Tubettaminen ja striimaus eli videosisällön tuotanto ja jakaminen sosiaalisten medialustojen kautta, ovat tulleet nopeasti suosituiksi erityisesti nuorten keskuudessa. Suosiota on kasvattanut uusien sosiaalisen medioiden ja videoformaattien kehitys, kuten tarinaformaatit Instagramissa ja Facebookissa sekä lyhyet videoformaatit muun muassa TikTokissa ja Snapchatissa, Maria Törhönen kertoo.

– Videotuotannon suosion kasvaessa videopalvelut ovat alkaneet myös huomioida menestyneitä videoiden julkaisijoita. Monissa palveluissa tuottajille on tarjolla eri tason kumppanuusohjelmia, joiden avulla tuotannosta voi kehittää ammatillisempaa toimintaa esimerkiksi eri ansaintamallien avulla, hän jatkaa.

Maria Törhönen tarkastelee väitöskirjassaan yksilöiden videotuotannon ammatillistumista sekä sitä, miten työ ja huvi yhdistyvät näissä uusissa ammateissa. Hän tutki videosisällön tuottajien käyttäytymistä, motivaatioita ja käytäntöjä sekä niiden vaikutusta vapaa-ajan toiminnan ammatillistumiseen. Tutkimuksessaan hän hyödyntää mediatutkimusta, pelitutkimusta ja sosiaalipsykologiaa.

– Videosisällöntuotannon ammatillistuminen kehittyy eri käytäntöjen, käyttäytymisen ja motivaatioiden kautta, mutta videoiden tuottamalla huvilla on tärkeä merkitys toiminnan jatkumisessa ja kehittymisessä. Videotuotannossa voi nyt nähdä uudenlaisia lähestymistapoja perinteisen työn malleihin ja siihen, miten voimme kehittää työtapojamme myös huvin ja pelillisten tai leikillisten lähestymistapojen kautta, Maria Törhönen kertoo.

Maria Törhönen on tutkija ja projektipäällikkö Jämsästä ja työskentelee Tampereen yliopistolla Gamification Group -tutkimusryhmässä, jossa tarkastellaan pelillisyyttä ja pelillisiä ilmiöitä teknologiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.  

YTM Maria Törhösen tietotekniikan alaan kuuluva väistöskirja The Professionalization of Play  - Examining the convergence of play and labour in online video content tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa maanantaina 9.8.2021 Pinni  B -rakennuksen salissa B1100 (Kanslerinrinne 1, 33014 Tampere) kello 12.00 alkaen. Vastaväittäjänä toimii viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen Vaasan Yliopistosta. Kustoksena toimii pelillisyyden professori Juho Hamari informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Väitöstilaisuuteen voi osallistua Panopto-etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/133332.

Kuva: OK Kuvapalvelu