Hyppää pääsisältöön

Katriina Vartiainen: Digitalisoituva yhteiskunta haastaa monialaiseen vuorovaikutukseen organisaatioissa

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKansleririnne 1, Tampere
Keskustakampus, Pinni B -rakennuksen auditorio 1096 ja etäyhteys.
12.10.2023 13.00–17.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
FM Katriina Vartiainen tutki väitöskirjassaan dynaamisen kyvykkyyden leviämistä organisaatioissa, kun toimintaympäristöt digitalisoituvat. Tärkeitä tekijöitä dynaamisen kyvykkyyden leviämisessä on tutkimuksen mukaan johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus, henkilöstön osallistuminen muutokseen sekä organisaation sisäinen monialainen yhteistyö.

Dynaamista kyvykkyyttä voidaan ajatella organisaation kykynä muuntaa toimintaansa toimintaympäristön muuttuessa. Dynaamista kyvykkyyttä on tutkittu aikaisemmin erityisesti yritysten johdon näkökulmasta.

– Pidin tärkeänä oppia, miten dynaaminen kyvykkyys näyttäytyy ja kehittyy johdon lisäksi muuallakin organisaatiossa, myös henkilöstön keskuudessa, Katriina Vartiainen sanoo. 

Tutkimukseen osallistui kolme erilaista case-yritystä vuosina 2018–2022. Kaksi yrityksistä toimii Suomessa ja yksi myös kansainvälisesti. Tutkimuksessa toteutettiin yhteensä 59 yksilöhaastattelua 36 ammattilaisen kanssa, jotka toimivat erilaisissa työrooleissa case-yrityksissä.

Digitalisaatio edellyttää tietoa organisaatioiden arjen toiminnasta

Tulosten mukaan henkilöstön ja johdon dynaamisen kyvykkyyden toimiminen vuorovaikutuksessa keskenään tukee niiden leviämistä läpi organisaation. Kun organisaation jäsenet keskustelevat yli erilaisten työtehtävien ja -roolien, myös tietoa välitetään, vastaanotetaan ja hyödynnetään monialaisesti. Tämä puolestaan edesauttaa muutostarpeen tunnistamista, siihen tarttumista ja lopulta organisaation toiminnan kehittämistä tarvittavaan suuntaan.

Kun digitalisaatio kiihdyttää muutostahtia, näyttää Vartiaisen mukaan entistä tärkeämmältä, että koko organisaation dynaamista kyvykkyyttä hyödynnetään. Tällöin pystytään esimerkiksi helpommin havaitsemaan hiljaisiakin signaaleja niin hyvin toimivista käytännöistä, asiakkaiden uusista tarpeista kuin mahdollisista ongelmatilanteista. 

Tutkimuksensa tuloksina Vartiainen myös suosittelee johdolle käytännön toimia, joiden avulla organisaation läpi levittäytyvää dynaamista kyvykkyyttä voidaan tukea. Tulosten mukaan on esimerkiksi tärkeää varmistaa muutoksen tavoitteiden, vaikutusten, saavuttamiskeinojen ja hyötyjen näkyvyys sekä ymmärrettävyys erityisesti muutokseen osallistuvalle henkilöstölle.

– Yhteiskuntamme digitalisoituessa meidän on yhä syvällisemmin ymmärrettävä yhdessä tekemisen merkitystä ja organisaatioiden kehittymistä niiden arjen toiminnan kautta, Vartiainen summaa.

Katriina Vartiainen viimeistelee tohtorintutkintoaan perhevapaalta käsin. Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena hänellä on digitalisaation ja organisaatioiden toiminnan välisten yhteyksien ymmärtäminen.

Väitöstilaisuus torstaina 12. lokakuuta

Filosofian maisteri Katriina Vartiaisen tietojärjestelmien alaan kuuluva väitöskirja The Diffusion of Dynamic Capability in Organizations in Digitalizing Operating Environments tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa 12.10.2023 kello 13 alkaen Pinni B -rakennuksen auditoriossa 1096 (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori emeritus Robert D. Galliers (Bentley University, USA) ja Research Manager, tohtori Katri Valkokari (Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomi). Kustoksena toimii professori Mikko Ruohonen Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Marko Lehtimäki