Yleisötilaisuus

Ihmisarvo käsitteenä ja moraalisena vaatimuksena

Professori Veikko Launis (Turun yliopisto) luennoi filosofian tutkijaseminaarissa

Tiivistelmä

Mitä ihmisyys tarkoittaa ja pitääkö ihmisyyttä kohdella erityisellä moraalisella kunnioituksella? Pyrin esityksessäni selventämään ja rikastamaan ajatusta ihmisarvosta ja ihmisarvon kunnioittamisesta arvoteoreettisella, normatiivisella ja käytännöllisellä tasolla. Perustelen normatiivisen etiikan tulkintaa, jota voi kutsua arvokkuusetiikaksi eli dignitismiksi. Arvokkuusetiikassa ajatus on se, että ihmisarvo ei ole yksi "keskitason" moraaliperiaate monien muiden rinnalla vaan - moraalin ytimeen sisältyvänä vaatimuksena - läpäisee tai värittää muita eettisiä arvolähtökohtia ja perusperiaatteita, kuten autonomian kunnioittamista ja oikeudenmukaisuutta. Monia käytännöllisiä kysymyksiä, kuten eutanasiaa, rasismia ja rokotusvastaisuutta, on hedelmällistä tarkastella arvokkuusetiikan näkökulmasta.

Lisätietoja:
Professori arto.laitinen [at] tuni.fi (Arto Laitinen), 050 318 7018