Hyppää pääsisältöön

EU Kids Online 2020: Tukea verkkolukutaitoihin tarvitaan

Julkaistu 10.2.2020
Tampereen yliopisto
matkapuhelin ihmisen kädessä
Valtaosa 9-17 -vuotiaista lapsista ja nuorista käyttää matkapuhelintaan päivittäin ja ”lähes koko ajan”, myös Suomessa. Tämä käy ilmi EU Kids Online -tutkimuksesta, jonka aineisto on kerätty 19 maassa tilastollisesti vuonna 2019. Kymmenessä vuodessa käyttömäärät ovat tuplaantuneet useissa maissa, mutta tietoturvaan liittyvässä tuessa lapsille ja nuorille on edelleen aukkoja esimerkiksi koulussa.

Tietoturvapäivänä 11. helmikuuta julkaistava raportti osoittaa, että verkossa käytetty aika vaihtelee kahdesta tunnista (Sveitsi) kolmeen ja puoleen tuntiin (Norja). EU Kids Online 2020 -raportti summaa riskejä ja mahdollisuuksia, joita lapset kohtaavat verkossa. Tutkimusverkosto on tehnyt  tutkimusta vuosina 2017 – 2019 tavoittaen yhteensä 25 101 lasta eri puolilta Eurooppaa. Edellisen kerran vastaava tutkimus toteutettiin kymmenen vuotta sitten.

Riskit koetaan positiivisina ja negatiivisina

Tämä eurooppalainen tutkimus summaa 9-16-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia internetistä kuten verkkokiusaamisesta, tietojen väärinkäytöistä, runsaasta internetin käytöstä ja tuntemattomien tapaamisesta verkon kautta.

Tutkijoiden mukaan nuorten aktiviteetteja verkossa ei voida yksipuolisesti määrittää vain negatiivisiksi tai positiivisiksi. Sen sijaan sama aktiviteetti saattaa aiheuttaa negatiivisia seurauksia toiselle lapselle ja positiivisia seurauksia toiselle lapselle. Yksi esimerkki ovat uudet verkkotuttavuudet ja heidän tapaamisensa.

Vastaajista 5 prosenttia (Ranska) ja 25 prosenttia (Serbia) tapasi uuden verkkotuttavuuden verkon ulkopuolella. Valtaosalle heistä tapaaminen oli positiivinen tapahtuma. Yli puolet vastaajista Slovakiassa ja yli 80 prosenttia vastaajista Romaniassa ilmoittivat olleensa iloisia tapaamisen jälkeen. Myös tuntemuksia harmista ja stressistä raportoitiin verkkotuttavuuksien tapaamisesta. Useissa maissa alle 5 prosenttia vastaajista ilmoitti olleensa tapaamisen jälkeen vähän tai paljon hämillään.     

Tuen puutetta opettajilta ja muilta ammattilaisilta

Vastaajat raportoivat olleensa vaivautuneita ja poissa tolaltaan vähintään jostakin kokemastaan tapahtumasta verkossa viimeisen vuoden aikana, esimerkiksi Slovakissa 7 prosenttia ja Maltalla 45 prosenttia vastaajista. Lapsista ja nuorista suurin osa kuitenkin ilmoittaa näin tapahtuneen vain muutaman kerran vuodessa.

Kysyttäessä kuinka he selviytyivät tilanteesta, vastaajat ilmoittavat saaneensa tukea ystäviltä tai vanhemmilta. Ainoastaan harvoin tukea raportoitiin opettajilta tai muilta kasvatusalan ammattilaisilta. Noin joka kymmenes lapsi jää tutkimuksen mukaan ilman minkäänlaista tukea, vaikka se koettaisiin tarpeellisena. Suomessakin lisää tukea kaivataan esimerkiksi koulussa, koska vain puolet nuorista vastaajista (50 prosenttia) ilmoitti osaavansa tehdä eron valheellisella ja todenperäisellä sisällöllä verkossa.

Suomessa ei oikeuteta kiusaamista verkossa

Suomalaisnuoret eivät oikeuta kiusaamista ja vihapuhetta verkossa. Noin 40 prosenttia vastaajista oli nähnyt sitä, mutta vain 10 prosenttia oli kokenut verkossa kiusaamista jollakin tavalla. Eroa sukupuolten välillä ei ole koetun kiusaamisen määrässä, mutta sen syynä tytöt raportoivat taustansa tai esiin tulonsa verkossa useammin kuin pojat. Negatiivisia kommentteja, viestejä ja muita sisältöjä ilmoitti lähettäneensä noin 10 prosenttia vastaajista.

Kiusaamisen ja vihapuheen raja on hämärä nuorille verkossa. Sama koskee toden ja epätoden erottelua verkkosisällöissä. Entä nuorten kanssa työskentelevät ammattikasvattajat kuten opettajat?

- Verkkolukutaitoa ja siihen ohjausta tulisi sisältyä kattavasti opettajankoulutukseen, sanoo professori Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistosta.

Suomessa EU Kids Online -tutkimusta on rahoittanut Kansallinen Audiovisuaalinen Arkisto KAVI, ja sen toteutti Tampereen yliopisto.
Verkosto ja tutkimus

EU Kids Online on kansainvälinen tutkimusverkosto. Se tutkii ja edistää tietämystä lasten mahdollisuuksista, riskeistä ja turvallisuudesta verkossa Euroopan mittakaavassa. Tutkimuksissa käytetään monipuolisia menetelmiä lasten ja vanhempien kokemusten kartoittamiseksi. EU Kids Online on perustettu ensisijaisesti korkealaatuisen tiedon riippumattomaksi tuottajaksi – tiedon, jolla voidaan edistää parempaa internetiä lapsille ja nuorille Euroopassa. Nykyisellään verkoston alue kattaa yli 30 maata yli tiederajojen. Tuloksia on käytetty laajasti poliittisissa linjauksissa ja useissa aloitteissa, jotka koskevat lasten kokemuksia verkossa.  

Raportti EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries syventää ja päivittää ymmärrystä lasten verkkokäyttäytymisestä ja sen eroista Euroopassa.
 
Lisätietoja EU Kids Online -tutkimuksesta Suomessa:
Sirkku Kotilainen, professori, Tampereen yliopisto: sirkku.kotilainen [at] tuni.fi , +358 40 190 9719
Jussi Okkonen, FT, hankkeen päätutkija, jussi.okkonen [at] tuni.fi, +358 40 556 6986

Tutkimuksen päivittymistä voi seurata sivustolla www.eukidsonline.net, jossa myös maakohtaisia raportteja ja muuta projektin informaatiota. Tutkimusverkostosta saa tietoa myös FacebookistaTwitteristä ja info [at] eukidsonline.de (sähköpostitse).

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 10.2.2020