Hyppää pääsisältöön

Essi Raatikainen: Viivästynyt aivoiskemia on yhteydessä huonoon neurologiseen toipumiseen lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaArvo Ylpön katu 34,
Kaupin kampus, Arvo-rakennuksen luentosalissa F114
31.3.2023 12.00–16.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Aivovaltimon pullistuman repeäminen voi aiheuttaa lukinkalvonalaisen verenvuodon eli SA-vuodon. SA-vuotoon sairastuneiden kuolleisuus on suuri, ja eloon jääneiden potilaiden toipumista voi vaikeuttaa potilaalle ilmaantuva viivästynyt aivoiskemia (DCI). LL Essi Raatikaisen väitöstutkimus osoitti, että viivästynyt aivoiskemia muodostaa vahvan ja itsenäisen riskitekijän huonolle neurologiselle toipumiselle sairaalasta kotiutumisen jälkeen. SA-potilailla esiintyvä lisääntynyt veren hyytyminen on tutkimuksen mukaan yhteydessä huonoon neurologiseen toipumiseen.

Raatikaisen väitöskirja käsittelee erikseen sekä SA-vuotopotilaiden viivästynyttä aivoiskemiaa että veren hyytymisen muutoksia SA-vuotopotilailla.

Osa potilaista kuolee SA-vuotoon välittömästi ja vuoden kuluttua vuodosta elossa on vain joka toinen sairastuneista. Eloon jääneillä on usein neurologisia ja psykososiaalisia ongelmia vuodon jälkeen, ja vain 25 prosenttia sairastuneista toipuu täysin. Viivästynyt aivoiskemia (DCI) ilmaantuu tyypillisesti 3–14 vuorokautta vuodosta. DCI aiheuttaa noin 30 prosentille SA-vuodosta selviytyneelle lisävaurioita, kuten tiedonkäsittelyn ja liikkumisen ongelmia sekä elämänlaadun heikentymistä.

– DCI:n tarkkaa syntymekanismia ei tiedetä, mutta sen arvellaan olevan monitekijäinen. Taustalla arvioidaan olevan aivoverisuoniston supistumista sekä aivoverisuonten mikrohyytymiä muiden tekijöiden ohella, Raatikainen kertoo.

SA-vuotoihin liittyvissä tutkimuksissa on käytetty monia eri määritelmiä DCI:stä. Vuonna 2010 luotiin konsensusmääritelmä, jonka tavoitteena oli luoda selkeä määritelmä, jota voitaisiin käyttää tulevissa tutkimuksissa ja joka helpottaisi tutkimusten vertailua. Raatikaisen väitöstutkimuksen mukaan DCI on vahva itsenäinen riskitekijä huonoon neurologiseen toipumiseen SA-vuotopotilailla.

Raatikainen toteaa väitöstutkimuksessaan, että veren hyytyminen on lisääntynyt SA-vuodon saaneilla potilailla ja että tämä lisääntynyt veren hyytyminen on yhteydessä huonoon neurologiseen toipumiseen. SA-vuotopotilaiden lisääntyneen veren hyytymisen yhteyttä viiväatyneeseen aivoiskemiaan DCI:hin ei kuitenkaan tutkimuksessa havaittu. DCI:tä todettiin kuitenkin väitöstutkimuksen potilasaineistossa enemmän verrattuna aiempaan tutkimustietoon. Tämän vuoksi tarvitaan lisätutkimusta selvittämään, onko ilmiö todellinen vai liittyykö viivästyneen aivoiskemian lisääntynyt määrä käytetyn kriteeristön liialliseen herkkyyteen.

Essi Raatikainen on kotoisin Äänekoskelta ja työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla erikoislääkärinä.

Väitöstilaisuus perjantaina 31. maaliskuuta 2023

Lääketieteen Lisensiaatti Essi Raatikaisen anestesiologian ja tehohoidon alaan kuuluva väitöskirja Delayed Cerebral Ischemia and Blood Coagulation Changes after Aneurysmal Subarachnoid hemorrhage tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa, perjantaina 31.3.2023 klo 12 Arvo-rakennuksen luentosalissa F114, (Arvo Ylpön katu 34). Vastaväittäjänä toimii dosentti Jussi Posti, Turun Yliopisto. Kustoksena toimii professori Johanna Hästbacka, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Maria Viitala