Hyppää pääsisältöön

Eerik Santala: Tietyt verenpainelääkkeet saattavat parantaa syöpäpotilaiden ennustetta

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaArvo-rakennuksen auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34, ja etäyhteys
3.2.2023 12.00–16.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Eerik Santala
Verenpainetauti on suomalaisessa väestössä yleinen sairaus ja verenpainelääkkeet paljon käytettyjä lääkkeitä. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että verenpainetta laskevan vaikutuksen lisäksi tietyillä verenpainelääkeryhmillä saattaa olla vaikutusta myös syöpien ennusteeseen. LL Eerik Santalan väitöskirja tarjoaa uutta tietoa verenpainelääkkeiden käytön ja syöpäkuolemien riskin välisestä yhteydestä.

Angiotensiinikonvertaasin (ACE) estäjät ja angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajat ovat olennainen osa verenpainetaudin sekä esimerkiksi sepelvaltimotaudin ja sydämen vajaatoiminnan hoitoa. Molemmat vaikuttavat reniini-angiotensiini-aldosteroni (RAA) -järjestelmään, mutta eri mekanismilla. Aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu esimerkiksi eturauhassyöpäkuoleman riskin olevan pienempi eturauhassyöpäpotilailla, jotka ovat käyttäneet diagnoosin jälkeen näihin ryhmiin kuuluvia lääkkeitä.

— Tulokset ovat lupaavia. On kuitenkin tärkeää perehtyä siihen, miten tutkimukset on tehty. Epidemiologisissa tutkimuksissa on tärkeää vakioida sekoittavat tekijät kuten liitännäissairaudet, syövän levinneisyys sekä ensivaiheen hoito ja esimerkiksi muiden lääkeryhmien samanaikainen käyttö, Santala sanoo.

Ellei sekoittavia tekijöitä saada vakioitua, ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti tutkimustuloksiin. Santalan mukaan on mielenkiintoista, että RAA-järjestelmään vaikuttavat verenpainelääkkeet näyttävät poikkeavan selvästi muista lääkeryhmistä,  eikä suotuisaa vaikutusta syöpäkuoleman riskiin ole havaittu muilla lääkkeillä ainakaan yhtä selvästi.

— Yksittäisissä tutkimuksissa on raportoitu syöpäkuoleman riskin alenemaa myös beetasalpaajia käyttäneillä, mutta tutkimukset ovat varsin epäyhtenäisiä. Havaittu yhteys RAA-järjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä on selvempi, kertoo Santala.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset tukevat aiempia havaintoja. ATR-salpaajien käyttö oli yhteydessä pienempään syöpäkuoleman riskiin eturauhas-, virtsarakko- ja rintasyöpäpotilailla verrattuna ei-käyttäjiin.

Rintasyöpäpotilailla lisäksi beetasalpaajien ja kalsiumkanavan salpaajien käyttö oli yhteydessä alentuneeseen rintasyöpäkuoleman riskiin. Munasarjasyövässä vain ACE-estäjien käyttö oli yhteydessä alentuneeseen munasarjasyöpäkuoleman riskiin ja sekin vain pitkässä yli 10 vuoden seurannassa.

— On mielenkiintoista, että ATR-salpaajat poikkesivat selvästi muista lääkeryhmistä ja myös ACE-estäjistä, vaikka molemmat vaikuttavat estäen RAA-järjestelmän toimintaa. Lisätutkimusta aiheen parissa tarvitaan, toteaa Santala.

Eerik Santala valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta keväällä 2021 ja työskentelee tällä hetkellä terveyskeskuslääkärinä Janakkalassa sekä sivutoimisena yksityislääkärinä.

Väitöstilaisuus perjantaina 3. helmikuuta

Lääketieteen lisensiaatti Eerik Santalan lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja The association between antihypertensive drug use and risk of cancer death in Finland tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 3.2.2023 klo 12.00 alkaen. Paikkana on Arvo-rakennuksen auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Peeter Karihtala Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Teemu Murtola lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä

Tutustu väitöskirjaan

Kuva: Petra Jokinen