Hyppää pääsisältöön

Artturi Mäkinen: Geenit ja proteiinit kertovat lasten leukemian ennusteesta

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKaupin kampuksella, Finn-Medi 5:n auditorio (Biokatu 12, Tampere)
19.8.2022 12.00–16.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Lasten leukemian käyttäytymistä voidaan arvioida luuydinnäytteessä poikkeavasti ilmenevien geenien ja proteiinien perusteella. Tunnistetut merkkiaineet voivat tulevaisuudessa auttaa leukemiahoitojen kohdentamisessa, arvioi lääketieteen lisensiaatti Artturi Mäkinen väitöskirjassaan.

Leukemia on lasten yleisin syöpä. Se kattaa kolmasosan kaikista lasten pahanlaatuisista kasvaimista. Leukemiassa luuytimen valkosolujen esiasteet muuttuvat perimäaineksen vaurioiden seurauksena pahanlaatuisiksi. 

Leukemia voidaan jaotella eri alaryhmiin solulinjan ja perimäaineksen muutosten perusteella. Yleisimmin lapsilla esiintyvän B-soluisen akuutin lymfoblastileukemian (B-ALL) ennuste on viime vuosikymmenten aikana parantunut merkittävästi. Taudin viiden vuoden elossaoloajan ennuste on yli 90 %. Uusiutuessaan tauti on edelleen haastava hoidettava.

Väitöskirjatutkimuksessaan Artturi Mäkinen keskittyi B-ALL:aan ja etsi taudin toteamishetkellä otetuista luuydinnäytteistä poikkeavasti ilmentyviä geenejä ja proteiineja, jotka oli tunnistettu veritautien geenien ilmentymiskartastosta (Hemap). Löydöksiä verrattiin potilaiden taudin ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen ja tuloksia peilattiin kansainvälisiin vertailuaineistoihin. 

– Tutkimus keskittyi kolmeen solujen säätelytekijään (BCL6, SOX11 ja IGF2BP3). Näiden ilmentymisen havaittiin liittyvän leukemiasolujen jakaantumiseen, tautialaryhmiin ja pääosin suotuisaan ennusteeseen, Mäkinen kertoo.

BCL6:ta ilmentävissä leukemiatapauksissa havaittiin kypsempiin B-solujen esiasteisiin liittyviä solun rakenteita ja solunsisäisen viestintämolekyylejä. SOX11 esiintyi vahvasti vastikään tunnistetuissa uusissa B-ALL-alaryhmissä, joissa tavataan DUX4- tai MEF2D-geenien uudelleenjärjestymiä. Paikallisissa leukemianäytteissä ja kansainvälisissä aineistoissa tavattiin yhteys korkeamman solujen jakaantumisen ja IGF2BP3-tasojen välillä.

Nykyiset leukemian hoitomuodot ovat tehokkaita, mutta niihin liittyy monenlaisia sivuvaikutuksia. Leukemian luokitteleminen potilaiden riskien hahmottamiseksi on Mäkisen mukaan olennainen osa hoitojen kehittämistä. 

– Tässä väitöskirjatutkimuksessa havaittujen ennusteellisten tekijöiden hyödyllisyyttä tulee jatkossa arvioida nykyisissä hoito-ohjelmissa mittaamalla merkkiaineita potilaiden luuydinnäytteistä ja vertaamalla taudin käyttäytymistä suhteessa käytössä oleviin luokituksiin, Mäkinen toteaa.

Artturi Mäkinen on kotoisin Tampereelta ja valmistui Tampereen yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2011 ja patologian erikoislääkäriksi vuonna 2016. Hän työskentelee patologina Fimlab Laboratoriot Oy:ssä.

Lääketieteen lisensiaatti Artturi Mäkisen patologian alaan kuuluva väitöskirja Novel Biomarkers of Pediatric B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 19.08.2022 klo 12:00 Finn-Medi 5:n auditoriossa osoitteessa Biokatu 12. Vastaväittäjänä toimii professori Veli-Matti Kosma Itä-Suomen Yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti Olli Lohi Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2468-1.

Kuva: Johannes Alatalo