Skip to main content

Tanja Vahtikari

University Lecturer, Head of the Degree Programme in History

Main positions of trust

European Association for Urban History, Board Member 2022-

Finnish Society for Urban Studies, long-term Board Member

ICOMOS Finland, Member of the World Heritage Group 2020-

Research unit

Academy of Finland Center of Excellence in the History of Experiences

Selected publications

European Commission Policy Review: 

Sonkoly, Gabor & Vahtikari, Tanja, European Commission Policy Review: Innovation in Cultural Heritage Research. For an integrated European Research Policy. European Union, Luxembourg, 2018, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1dd62bd1-2216-11e8-ac73-01aa75ed71a1. 

 

Scientific articles (recent selection): 

Hein-Kircher, Heidi & Vahtikari, Tanja, City museums in the emerging cities of Eastern Europe, 1880–1939: Introduction, Museum History Journal, 15:1 (2022), 1-11, DOI: 10.1080/19369816.2022.2042069

Vahtikari, Tanja, Männistö-Funk, Tiina & Laine, Silja, Valokuvan käytön ja tulkinnan menetelmät historiantutkimuksessa. Teoksessa Avaimia menneisyyteen – Opas historiantutkimuksen menetelmiin, toim. Mirkka Danielsbacka, Matti Hannikainen & Tuomas Tepora. Helsinki: Gaudeamus 2022, 229–249.

Kivimäki, Ville, Suodenjoki, Sami & Vahtikari, Tanja, Lived Nation: Histories of Experience and Emotion in Understanding Nationalism, in Kivimäki, Ville, Suodenjoki, Sami & Vahtikari Tanja (eds.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave: London, 2021, 1–29.

Malinen, Antti & Vahtikari, Tanja, Feeling the Nation through Exploring the City: Urban Pedagogy and Children’s Lived Experiences in Postwar Helsinki, in Kivimäki, Ville, Suodenjoki, Sami & Vahtikari Tanja (eds.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave: London, 2021, 319–347.

Niemi, Marjaana & Vahtikari, Tanja, Ylirajaisten yhteyksien suomalainen kaupunki [Finnish Cities and Transnational Urbanism], in Pirjo Markkola, Marjaana Niemi ja Pertti Haapala (eds.), Suomalaisen yhteiskunnan historia II. Vastapaino: Tampere, 2021.

Niemi, Marjaana, Einonen, Piia, Salminen, Tapio & Vahtikari, Tanja, Identiteetit ja yhteisöllisyys kaupunkitilassa keskiajalta 1900-luvulle [Identities, Communities and Urban Space from the Middle Ages to the Twentieth Century], in Pirjo Markkola, Marjaana Niemi ja Pertti Haapala (eds.), Suomalaisen yhteiskunnan historia II. Vastapaino: Tampere, 2021.

Vahtikari, Tanja, Kivilaakso, Aura & Latvala-Harvilahti, Pauliina, Kaupunki, kulttuuriperintökokemus ja osallistuminen, in Terhi Ainiala, Aura Kivilaakso, Pia Olsson, Panu Savolainen & Tanja Vahtikari (eds.), Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino: Tampere, 2021. 

Ainiala, Terhi, Kivilaakso, Aura, Olsson, Pia, Savolainen, Panu & Vahtikari, Tanja, Kadun kulmassa. Reittejä humanistiseen kaupunkitutkimukseen, in Terhi Ainiala, Aura Kivilaakso, Pia Olsson, Panu Savolainen & Tanja Vahtikari (eds.), Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino: Tampere, 2021. 

Vahtikari, Tanja, Post-War Urban Pageants in Finland: Representation, Participation and Power, in Simon Gunn & Tom Hulme (eds.), New Approaches to Governance and Rule in Urban Europe Since 1500. Routledge: London, 2020, 150–168. 

Vahtikari, Tanja, Historicizing historical re-enactment and urban heritagescapes: Engaging with past and place through historical pageantry, c. 1900–1950s, in Sarah De Nardi, Hilary Orange, Steven High and Eerika Koskinen-Koivisto (eds.), Routledge Handbook of Memory and Place. Routledge: London/ New York, 2019, 334–342. 

Laine, Silja, Männistö-Funk, Tiina & Vahtikari, Tanja, Kadun kuvat. Valokuvat lähteinä kaupunkihistorian tutkimuksessa. Historiallinen aikakauskirja 2/2019, 169–185. 

Vahtikari, Tanja, Hannikainen, Matti O & Nyström, Samu, Kaupunkihistoria: Monet menneisyydet, uudet tulkinnat. Historiallinen aikakauskirja, 2/2019, 133–136. 

Vahtikari, Tanja, Harmonising heritage in the Nordic countries. Context (Institute of Historic Building Conservation), Theme issue: European Perspectives, No. 157, 2018, 23–25. 

Vahtikari, Tanja, ICOMOS, the States Parties and the Transforming Frameworks of World Heritage Valuation, in Carmen Asshoff (ed.), A city, we need to build an entire city! Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen. Landesamt für Denkmalpflege Hessen: Darmstadt, 2017, 169–174. 

Vahtikari, Tanja, ‘Washing Away the Dirt of the War Years’: History, Politics and the Reconstruction of Urban Communities in Post-World War II Helsinki, in Harm Kaal & Stefan Couperus (eds.) (Re)Constructing Communities in Europe, 1918–1968: Senses of Belonging Below, Beyond and Within the Nation-State. Routledge: London / New York, 2017, 65–84. 

Vahtikari, Tanja, ‘Ei minkään Saarijärven Paavon tarinaa:’ Vuosisataisjuhla menneisyyden ja tulevaisuuden välittäjänä jälleenrakennusajan Helsingissä, in Mervi Kaarninen, Tanja Vahtikari & Timo Vilén (toim.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä [Cities Staging Events]. Finnish Literature Society: Helsinki, 2016, 35–64. 

Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo, Katse kaupunkiin: kaupunkitapahtumat ja kaupunkien katsominen historian tutkimuskohteena, in Mervi Kaarninen, Tanja Vahtikari & Timo Vilén (eds.), Kaupunki tapahtumien näyttämönä. Finnish Literature Society: Helsinki, 2016, 7–31. 

Vahtikari, Tanja, Merkityksin rakennettu Vanha Rauma: suomalaisen historiallisen kaupungin varhainen määrittely valintoina ja vuoropuheluna 1900–1970, in Katri Lento & Pia Olsson (toim.), Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana. Historiallinen Arkisto 138. Finnish Literature Society: Helsinki, 2013, 294–323. 

 

Scholarly monographs, edited books, edited journal issues (recent selection): 

Hein-Kircher, Heidi & Vahtikari, Tanja (eds.), City museums in the emerging cities of East Central Europe, 1880–1939. Special issue in Museum History Journal 15:1 (2022). 

Kivimäki, Ville, Suodenjoki, Sami & Vahtikari Tanja (eds.), Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Palgrave: London, 2021.

Vahtikari, Tanja, Ainiala, Terhi, Kivilaakso, Aura, Olsson, Pia & Savolainen, Panu (eds.), Humanistinen kaupunkitutkimus. Vastapaino: Tampere, 2021. 

Matti O. Hannikainen, Tanja Vahtikari & Samu Nyström (toim.), Theme Issue: Urban History. Historiallinen aikakauskirja, 2/2019. 

Vahtikari, Tanja, Valuing World Heritage Cities. Routledge: London / New York, 2017. 

Kaarninen, Mervi, Vahtikari, Tanja & Vilén, Timo (eds), Kaupunki tapahtumien näyttämönä. Finnish Literature Society: Helsinki, 2016. 

Lieven Ameel, Salla Jokela, Aura Kivilaakso, Silja Laine & Tanja Vahtikari (eds), Theme Issue: Resilient City. Terra 128:4 (2016). 

Cantell, Timo, Vahtikari, Tanja & Wass, Teemu (eds), Theme Issue: Helsinki in Comparative Historical Perspectives. Kvartti – Quarterly 3/2016.