Skip to main content

About me

I work as a university lecturer in Finnish literature at Tampere University. I am also a docent in Finnish literature at the University of Turku. My doctoral dissertation (2016) discusses fairy tale intertexts and motifs in dystopian novels by Pirkko Lindberg, Laura Gustafsson, and Johanna Sinisalo. In my research, I have focused on genre studies, intertextual and intermedial studies, critical plant studies and fairy tale studies.

I have taught courses in literature and in Finnish language at the University of Oregon (2011-2012) and at the Stockholm University (2016-2017). I have also taught shorter classes in Finnish literature and language at the St. Petersburg State University (2015 and 2018), Petrozavodsk State University (2014), Adam Mickiewicz University (2019), Charles University and Masaryk University (2021), and University of Greifswald (2021). 

Fields of expertise

Fairy tale intertextuality and intermediality, dystopian literature, feminist dystopia, genre studies, intertextual and intermedial studies

Selected publications

Samola, Hanna. (2022). Tuhkimo-sadut ja pornografinen kuvasto Anu Kaajan romaanissa Katie-Kate. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 19(3), 6–23. https://doi.org/10.30665/av.115988

Samola, Hanna. (2020). From Gilead to Eusistocratia: The Dialogue Between Margaret Atwood's dystopian novel The Handmaid's Tale and Johanna Sinisalo's The Core of the Sun. Teoksessa Isomaa, Saija; Korpua, Jyrki; Teittinen, Jouni (toim.) New Perspectives on Dystopian Fiction in Literature and Other Media. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 45–65.

Kaukiainen, Kaisa; Kurikka, Kaisa; Mäkelä, Hanna; Nykänen, Elise; Nyqvist, Sanna; Raipola, Juha; Riippa, Anne; Samola, Hanna (toim.). (2020). Narratives of fear and safety. Tampere: Tampere University Press.

Nykänen, Elise; Samola, Hanna. (2020). Introduction: Affective spaces in European literature and other narrative media. Teoksessa Kaukiainen, Kaisa et al (toim.) Narratives of Fear and Safety. Tampere: Tampere University Press, 11–32.

Laakso, Maria; Lahtinen, Toni; Samola, Hanna. (2019). Young Saviors and Agents of Change: Power, Environment, and Gender in Contemporary Finnish Young Adult Dystopias. Utopian Studies 30 (2), 193–213.

Samola, Hanna. (2019). Hukan jäljillä: susi- ja ihmissusikuvausten intertekstit suomalaisissa 2010-luvun romaaneissa. Teoksessa Arminen, Elina; Lehtimäki, Markku (toim.) Muistikirja ja matkalaukku. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 276–300. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1452).

Samola, Hanna. (2019). Kasvikuvausten etiikka ja sukupuolittuneet kasvit Zacharias Topeliuksen saduissa. Teoksessa Jantunen, Timo (toim.) Myötätunto ja viisaus Topeliuksen ajattelussa. Helsinki: Basam Books, 83–94.

Roine, Hanna-Riikka, Samola Hanna. (2018). Johanna Sinisalo and the New Weird : Genres and Myths. Teoksessa Knickerbocker Dale (toim.) Lingua Cosmica: Science Fiction from Around the World. Urbana, Chicago, and Springfield: University of Illinois Press, 183–201.

Koistinen Aino-Kaisa, Samola Hanna. (2018). The Handmaid's Tale. Science Fiction Film & Television 11 (2), 347–351.

Samola, Hanna. (2018). Botanics in Dystopian Environments: Human-Plant Encounters in Contemporary Finnish-Language Dystopian Fiction. Teoksessa Hennig Reinhard, Jonasson Anna-Karin, Degerman Peter (toim.) Nordic Narratives of Nature and the Environment: Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures. Lanham: Lexington Books, 137–157.

Samola Hanna. (2018). Neiti Etsivä ja väärennettyjen kirjojen arvoitus: Sanna Nyqvist ja Outi Oja, Kirjalliset väärennökset. Huijauksia, plagiaatteja ja luovia lainauksia. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2018 (2), 87–89.

Samola Hanna. (2017). Unet, dystopia ja Siniparran talo Tiina Raevaaran romaanissa Eräänä päivänä tyhjä taivas. Teoksessa Isomaa Saija, Lahtinen Toni (toim.) Pakkovaltiosta ekodystopiaan: Kotimainen nykydystopia. Helsinki: Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais- ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 37-54. (Joutsen, Erikoisjulkaisuja 2).

Baccolini Raffaella, Samola Hanna. (2017). Keskustelu dystooppisesta nykykirjallisuudesta. Teoksessa Isomaa Saija, Lahtinen Toni (toim.) Pakkovaltiosta ekodystopiaan: Kotimainen nykydystopia. Helsinki: Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais- ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 201-206. (Joutsen, Erikoisjulkaisuja 2).

Samola, Hanna. (2017). Nya, fantastiska och annorlunda synvinklar på Monika Fagerholms prosa. Finsk Tidskrift 2017 (3–4), 107–110.

Samola Hanna. (2016). Siniparran bordelli. Dystopian ja sadun lajiyhdistelmät romaaneissa Berenikes hår, Huorasatu ja Auringon ydin.. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1729).

Samola Hanna. (2015). Kvinnorna i glasbordellen. Skildringen av ett totalitärt samhälle och den feministiska dystopins kännetecken i Pirkko Lindbergs Berenikes hår. Teoksessa Thylin-Klaus Jennica, Tidigs, Julia (toim.) Historiska och litteraturhistoriska studier 90. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 237–265. (Historiska och litteraturhistoriska studier 90).

Samola Hanna. (2015). Helsinki henkilöhahmojen kokemana. Lieven Ameel: Helsinki in Early Twentieth-Century Literature. Urban Experiences in Finnish Prose Fiction 1890–1940. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2015 (2), 100–102.

Samola Hanna, Roine Hanna-Riikka. (2014). Discussions of Genre Interpretations in Johanna Sinisalo's Auringon ydin and Finnish Weird. Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research 1 (3), 27–35.

Samola Hanna. (2013). Tutkimusmatka ikuiseen yöhön. Pirkko Lindbergin romaanin Berenikes hår monitulkintainen dystooppisuus. Avain - Finsk tidskrift för litteraturforskning 2013 (3), 6-24.

Latest publications